/Avís Legal
Avís Legal 2018-04-25T11:58:54+02:00

Avís Legal

Aquesta pàgina web ha estat creada per Unió Consorci Formació amb CIF: B-64719883 (UCf endavant), amb caràcter informatiu. El fet d’accedir a aquesta pàgina implica el coneixement i acceptació dels següents termes i condicions:

Contingut de la web. L’usuari accedeix voluntàriament a aquesta pàgina web. L’accés i navegació en aquesta pàgina implica acceptar i conèixer els advertiments legals, condicions i termes d’ús continguts en ella. El fet d’accedir no implica l’establiment de cap tipus de relació comercial entre UCf i l’usuari.

UCf no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts d’aquesta pàgina web, sent exclusiva responsabilitat de la persona que hi accedeix a ells o els utilitza.

Actualització i modificació de la pàgina web. UCf es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en la seva pàgina web, i la seva configuració o presentació, en qualsevol moment, sense previ avís i sense assumir cap responsabilitat per fer-ho.

Indicacions sobre aspectes tècnics. UCf no assumeix cap responsabilitat que es pugui derivar de problemes tècnics o errades en els equips informàtics, no imputables a la nostra empresa, que es produeixin durant la connexió a la xarxa d’Internet, o que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del nostre control.

Des d’UCf no es garanteix l’absència de virus i d’altres elements que puguin causar danys en els sistemes informàtics, en els documents electrònics o en els fitxers d’usuari d’aquesta pàgina web o de pàgines web de tercers, i per tant, no ens responsabilitzem dels prejudicis que es puguin produir per aquestes causes.

UCf també queda exonerada de tota responsabilitat davant de possibles danys o prejudicis que pugui patir l’usuari com a conseqüència d’errades, defectes u omissions en la informació que facilitem quan procedeixi de terceres fonts.

Tractament de dades de l’usuari. Sense prejudici del previst en l’indicat en cada un dels formularis de la pàgina web, quan l’usuari faciliti les seves dades de caràcter personal, està autoritzant expressament a UCf al tractament automatitzat de les seves dades personals per a les finalitats indicades en els mateixos formularis.

UCf no cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l’usuari. L’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, comunicant-ho per escrit a l’adreça de correu electrònic: info@ucf.cat

Advertiment sobre utilització de cookies: Aquesta pàgina pot utilitzar cookies. L’usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa de navegació.

Legislació i jurisdicció aplicable. Amb caràcter general, les relacions que es derivin de la prestació dels serveis continguts en aquesta pàgina web estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola.

Els usuaris d’aquesta pàgina web són conscients de tot l’exposat i ho accepten voluntàriament.