//Cures auxiliars d’infermeria en geriatria
Cures auxiliars d’infermeria en geriatria 2022-01-27T14:08:19+02:00

Project Description

Cures auxiliars d’infermeria en geriatria

L’esperança de vida en els últims 20 anys ha millorat notablement a causa de la millora en els serveis sanitaris i socials, però, al mateix temps, l’envelliment de la població augmenta les malalties cròniques i la dependència.

Al llarg del curs es descriuen els diferents rols dins els àmbits d’atenció domiciliària i residencial, en què identificarem les diferents responsabilitats i competències en diferents àrees per saber com actuar en cada cas.

Objectius generals

 • Obtenir uns sòlids i complets coneixements sobre diferents aspectes relacionats amb la cura i atenció al pacient geriàtric.

Objectius específics

 • Humanitzar el tracte amb el malalt sabent donar resposta a les demandes d’atenció en residències, centres de dia i ajuda domiciliària.
 • Capacitar als treballadors del sector en l’atenció bàsica a la gent gran des del punt de vista integral.

Personal d’infermeria i Auxiliars d’infermeria.

La formació en línia d’UCF té el participant com a eix central del procés formatiu. És a partir d’ell que es desenvolupa l’acció d’aprenentatge.

Per a realitzar aquesta formació, el participant disposa d’un espai virtual on trobarà tots els materials didàctics, les activitats i un conjunt d’eines que faciliten la comunicació, el treball col·laboratiu i l’intercanvi entre els participants i el tutor, així com els instruments formals d’avaluació.

A banda dels continguts formatius, l’aula incorpora tot un seguit d’activitats –casos pràctics, lectures, debats, etc.– amb què complementar i posar en pràctica els coneixements adquirits.

El curs s’imparteix al campus virtual d’Unió Consorci Formació: http://formacio.ucf.cat

Mòdul 1: Aspectes generals d’infermeria i geriatria

 1. Discapacitat i dependència
 2. principals patologies en les persones grans: síndromes geriàtriques

Mòdul 2. Rols de l’auxiliar

 1. Competències generals de l’auxiliar
 2. Competències específiques de l’auxiliar
 3. L’auxiliar i l’atenció familiar

Mòdul 3. Mobilització del pacient dependent i deambulació

 1. Mobilització del pacient dependent
 2. Tècniques de mobilització
 3. Deambulació i tipus de marxa

Mòdul 4. Actuacions davant situacions d’urgència

 1. Urgència i emergència.
 2. Procediments i protocols d’actuació

20 hores.

100 €.

A continuació trobaràs les properes edicions:

Si no hi apareix cap esdeveniment, resta a l’espera per a properes edicions; o contacta amb pbove@ucf.cat, per a més informació.

Per a més informació:

Romina Cortés, d’Unió Consorci Formació.  rcortes@ucf.cat – 932 594 384