//Abordatge i detecció de la VM per a professionals de la salut de l’àmbit hospitalari i els serveis d’urgències
Abordatge i detecció de la VM per a professionals de la salut de l’àmbit hospitalari i els serveis d’urgències 2023-02-21T18:30:16+02:00

Project Description

Abordatge i detecció de la violència masclista per a professionals de la salut de l’àmbit hospitalari i els serveis d’urgències.

Es tracta d’un curs online, autoformatiu i gratuït emmarcat dins la formació per a la millora de la detecció, prevenció i abordatge de casos de violència masclista en l’àmbit de la salut, un projecte finançat amb fons del Pacto de Estado contra La Violencia de Género, liderat pel Servei Català de la Salut i que s’està executant de forma conjunta entre l’Institut Català de la Salut (ICS) i Unió Consorci Formació (UCF).

 • La violència masclista (VM) és un problema de salut pública, tot i que els motius de la violència masclista són socials i culturals donat que radiquen en els rols, estereotips i identitats que s’han adjudicat a homes i dones tradicionalment i que han provocat la superioritat i la relació de poder d’un gènere sobre l’altre. La violència masclista és l’estratègia de dominació, l’eina que els homes utilitzen per a mantenir la posició de poder i donar continuïtat a l’ordre tradicional patriarcal de valors adquirits culturalment durant segles. Aquesta situació que té arrels socials i culturals comporta greus problemes de salut per les dones que pateixen violència física, psíquica o sexual.
 • En aquest curs es pretén entendre aquesta situació, analitzar els problemes de salut que comporta i la intervenció que hem de fer per contribuir a l’erradicació de la VM en la nostra societat. Per això, es proporcionen als professionals de la salut de l’àmbit hospitalari continguts d’interès per la detecció i abordatge de les situacions de VM.
 • El curs està dissenyat sobre aquells coneixements i habilitats que contribueixen a una millor actuació dels i de les professionals de la salut en les situacions de VM.
 • Abordar l’impacte de la VM en la salut de les dones: lesions i conseqüències.
 • Saber aprofitar les oportunitats de detecció per signes d’alarma que es poden presentar per diferents vies: per consulta oportunista, per consulta directa amb demanda d’ajuda per part de la dona o per la pròpia detecció del personal sanitari.
 • Conèixer determinades eines que ajuden a valorar el risc de la dona com el RVD (Risc de Violència contra la Dona).
 • Ampliar les habilitats d’entrevista amb la dona que pateix VM.
 • Conèixer els recursos i aplicar-los per a l’abordatge correcte a la dona que ha patit VM.
 • Saber els aspectes jurídics clau pel que fa als comunicats i requeriments judicials, així com els deures i les obligacions com a professionals davant d’un cas de VM.
 • Conèixer les accions que poden realitzar els i les professionals administratius davant les situacions de VM.
 • Professionals de la salut de l’àmbit hospitalari i els serveis d’urgències.
 • Aquest curs ha estat dissenyat de la mà de professionals de l’àmbit sanitari que han aportat el seu coneixement en matèria d’intervenció en casos de VM des dels diferents perfils professionals.
 • El material didàctic està desenvolupat amb una visió pràctica, amb recursos audiovisuals, una simulació dins una consulta i un cas pràctic, ambdós creats a partir de casos reals, que faciliten el coneixement per a la intervenció sobre com abordar casos de VM.

7 hores.

 • Impacte de la VM en la salut de les dones.
 • Oportunitats de detecció i seguiment de la VM.
 • Valoració del risc de VM.
 • Habilitats d’entrevista per l’abordatge de la VM.
 • Abordatge de la VM segons el moment. El temps en situacions de VM.
 • Afectació de la VM en la infància i adolescència.
 • Atenció del personal administratiu, aspectes a tenir en compte.
 • Aspectes jurídics clau pel que fa als comunicats i requeriments judicials i els deures i les obligacions com a professionals davant d’un cas de VM.
 • Cas pràctic basat en un cas real.

Aquest curs és gratuït amb places limitades.

El finançament va amb càrrec als crèdits rebuts del Ministerio de Igualdad (La Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género) per part del Departament de Salut de la Generatitat de Catalunya.

Per a més informació:

Paula Bové, d’Unió Consorci Formació.  pbove@ucf.cat – 932 594 384