//Trobada de Responsables d’Igualtat i de Violència Masclista d’Organitzacions de Salut i Social de Catalunya.

Trobada de Responsables d’Igualtat i de Violència Masclista d’Organitzacions de Salut i Social de Catalunya.

El passat dia 22 de juny va tenir lloc una trobada de responsables d’igualtat i de violència Masclista d’organitzacions de salut del conjunt del SISCAT Sistema Sanitari Integral d’Utilització Pública de Catalunya.

Així, més de 80 professionals varen poder viure i sentir en primer persona a través d’una experiència de realitat immersiva, l’atenció a un servei d’urgències a una persona víctima de violència masclista.

A continuació, el grup de participants varen estar desenvolupant un debrifing per analitzar l’experiència viscuda, compartint i analitzant a partir d’ella oportunitats per a la millora de la detecció precoç al conjunt del sistema. A partir de la identificació de bones pràctiques i d’oportunitats de millora, també es va connectar amb les oportunitats de formació i desenvolupament del conjunt de professionals del sector.

A la finalització es va comptar amb una conferència realitzada per la Sra. Alfageme per a la conscienciació de totes i tots els professionals sobre la rellevància de la seva tasca per a la difusió i sensibilització de totes i tots els professionals del sector.

La sessió s’ha emmarcat en el conjunt de l’activitat que desenvolupa UCF conjuntament amb ICS respecte a la formació dels professionals del sector salut i social en Violència Masclista:   https://www.ucf.cat/projecte-formatiu-violencia-masclista/

2021-07-01T12:07:50+02:00