//UCF imparteix un Seminari sobre: Potenciant l’aprenentatge des de l’Experiència a l’EAPC

UCF imparteix un Seminari sobre: Potenciant l’aprenentatge des de l’Experiència a l’EAPC

En el marc del Postgrau en Direcció i Gestió Públiques de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, UCF ha impartit un seminari orientat a potenciar l’aprenentatge dels equips professionals des del dia a dia.

Les idees clau del seminari han estat:

  1. L’aprenentatge com a factor estratègic per a respondre de manera àgil i audaç a la complexitat d’un entorn cada cop més caòtic. Avui dia ja no parlem d’entorn VUCA sino BANI: B-fràgil, Ansietat, No linealitat, i Incomprensible. Per això necessitem acompanyar una nova cultura d’aprenentatge dins l’estratègia de la direcció d’equips.
  2. L’aprenentatge està integrat en el dia a dia, en el flux de treball dels professionals. Ja no existeix separació de treball i formació, sino que el treball ha d’esdevenir motor d’aprenentatge, i des del rol i funció directiva hi podem incidir significativament per aprendre al voltant d’ell.
  3. Com a responsables hem de dotar d’espais i temps  per acompanyar a l’equip vers la reflexió intencional i conscient des del dia a dia.  Preguntant, impulsant projectes, donant feedback, afavorint la reflexió, promovent l’intercanvi de coneixement, … podem afavorir desenvolupar un hàbit d’aprenentatge en l’equip.
  4. La competència aprendre a aprendre és absolutament clau avui, per tenir eines per a preparar-nos per allò més desconegut. Acompanyat d’una mentalitat de creixement i una actitud curiosa, ens ha de permetre no només donar resposta al dia a dia, sino explorar, anticipar, i innovar vers les maneres de fer.

En definitiva, posar en valor com l’aprenentatge és una de les principals competències (també identificades pel World Economic Forum en les competències clau per al 2025 ), que des de la funció directiva hi tenim una responsabilitat clau per a facilitar-ho i promoure-ho, i que entre totes i tots hem d’afavorir una cultura que estimuli l’aprenentatge des del dia a dia i des de l’experiència.

Perquè l’experiència no és el que et passa, sino el que fas amb el que et passa.

DESCARREGA LA PRESENTACIÓ
2021-10-28T11:35:30+02:00