//UCF signa un conveni amb Innohealth Academy

UCF signa un conveni amb Innohealth Academy

El passat dia 15 de novembre del 2021 el Dr. Joan Cornet, com a President de l’associació Innohealth Academy,  i el Sr. Òscar Dalmau, com a Gerent d’Unió Consorci Formació, SL, van formalitzar la signatura d’un conveni de col·laboració entre ambdues entitats.

InnoHealth Academy és una associació, sense ànim de lucre, que té com a objectiu accelerar la transformació dels serveis de salut a través de la formació en l’àmbit de la innovació en Biotech, MedTech i Salut Digital,  així com participar en projectes d’implantació de les innovacions tant a Catalunya com en d’altres països.

L’acord de col·laboració formalitzat permetrà el desplegament d’iniciatives i projectes conjunts de formació cap al conjunt del sector. De fet ja s’han identificat dos programes formatius primers que de manera conjunta desenvoluparem, aportant per part d’Innohealth tota la part acadèmica i xarxa d’experts, i per part d’UCF tota la part pedagògica i tecnològica per a facilitar el desenvolupament d’experiències d’aprenentatge significatives.

La Innovació i la transformació digital és una de les línies clau de la oferta d’UCF i amb aquest acord es reforça institucionalment el desplegament d’iniciatives per donar resposta als reptes de les entitats associades.

2021-11-18T16:17:26+02:00