//Projecte ARES – Plans de cures estandarditzats per motius de consulta aguts

Projecte ARES – Plans de cures estandarditzats per motius de consulta aguts

El passat novembre es va portar a terme una prova pilot del curs en línia Plans de cures estandarditzats per motius de consulta aguts, basat en el projecte ARES, amb 400 professionals d’infermeria de l’Atenció Primària (300 de centres de l’Institut Català de la Salut i 100 d’altres centres del SISCAT).

El projecte ARES, és un Programa d’harmonització dels estàndards de prestació de cures a l’Atenció Primària, realitzat amb la col·laboració de l’Institut Català de la Salut i posat en marxa gràcies a la iniciativa del Departament de Salut amb fons de Next Generation 2021 i 2022.

L’objectiu d’aquest programa és donar suport en la presa de decisions clíniques de les infermeres de l’Atenció Primària en la seva pràctica assistencial diària, minimitzant la seva variabilitat. A continuació et compartim un vídeo que explica tots els detalls del curs.

Durant la prova pilot, els i les professionals van completar els 45 casos pràctics que configuren el curs en línia i que plantegen els motius de consulta estàndards amb més prevalença de la població adulta i de pediatria, i van dur a terme un prova pràctica on se’ls va avaluar la competència en la realització de les exploracions.

Estigues alerta per a les pròximes edicions d’aquest 2023!

Alhora, s’ha decidit donar continuïtat al projecte amb un nou curs en línia, de 10 hores de durada, anomenat Plans de Cures Estandarditzats per infants atesos a l’Atenció Primària, que tractarà sobre motius de consulta de problemes de salut o situacions de vida que es donen en l’Atenció Primària, i que precisen un seguiment per part de les infermeres.

A diferència del primer curs que es basa en casos aïllats de situacions concretes amb diversos personatges, aquest segon curs es planteja a partir de 7 o 8 situacions on una mateixa família i l’infant fan diverses visites, en un període concret, a l’Atenció primària i a partir de les situacions que es plantegen es presentarà l’abordatge de la situació amb l’aplicació dels plans de cures que correspongui.

2023-05-25T09:06:45+02:00