Vés al contingut

Cures auxiliars d’infermeria hospitalària

Característiques del curs

Adreçat a

TCAIs
Zeladors/ores
Altres professionals assistencials
Modalitats
En línia tutoritzat
Hores
20h
Competències
Tècnica

Actualment no hi ha cap edició programada d'aquest curs.

Si vols rebre informació quan publiquem una nova edició, deixa’ns el teu contacte.
Presentació
Cures auxiliars d’infermeria hospitalària

Un/a TCAI o tècnic/a en cures auxiliars d'infermeria és un/a professional de la salut que ha obtingut el títol de formació professional de grau mitjà en Cures Auxiliars d'Infermeria, cosa que el/la capacita per proporcionar cures als i les pacients i actuar en diverses àrees de l'atenció sanitària formant part dels equips d'infermeria, tant en l’àmbit comunitari (atenció primària) com hospitalari. De forma més col·loquial, també se l’anomena auxiliar d'infermeria.

És una professió que no deixa de créixer, fent d’aquesta una de les sortides laborals amb més demanda i més contractes a Espanya. 

Tot i això, cal que hi hagi una legislació ajustada a la realitat, ja que, els últims anys, han anat canviant tant el nom com les seves característiques i funcions, així com en l’àmbit formatiu.

 

Objectius d'aprenentatge
 • Actualitzar el catàleg de funcions bàsiques que ha de desenvolupar un/a auxiliar d’infermeria.

 • Dotar els i les professionals d’eines, recursos i tàctiques a l’hora d’atendre els i les pacients i de mantenir els espais higienitzats.

 

Contingut
 1. Mòdul 1

  • Funcions específiques d'un TCAI

  • Comunicació: coneixements i habilitats en la cura

  • Atenció a les necessitats bàsiques de les persones

  • Plans de cures estandarditzats

 2. Mòdul 2

  • Alimentació i hidratació

  • Cures de la pell, mucoses i boca

  • Problemes d’eliminació

  • Prevenció de les úlceres de pressió

 3. Mòdul 3

  • La infecció transmissible

  • Les infeccions nosocomials més freqüents i la seva prevenció

 

Metodologia
illustracio_1

Per fer aquesta formació els i les participants disposen d’un espai virtual on trobaran tots els materials didàctics interactius necessaris, les activitats i els qüestionaris d’avaluació, així com un conjunt d’eines que faciliten la comunicació. 

Els materials didàctics del curs estan pensats per facilitar l’experiència d’aprenentatge, amb activitats d’autoavaluació i de reflexió; uns aprenentatges que ajuden a fer transferible el coneixement.

Aquesta experiència d’aprenentatge inclou històries o casos pràctics que permeten contextualitzar i connectar de manera significativa i vivencial amb els continguts teòrics.

A banda dels continguts formatius, l’aula incorpora tot un seguit d’activitats amb què complementar i posar en pràctica els coneixements adquirits.

Durant tot el procés d’aprenentatge els i les participants estan acompanyats per: 

 • La tutoria que atendrà les consultes que puguin sorgir respecte al curs. 
 • L’equip de coordinació acadèmica per resoldre qualsevol consulta o incidència de caire tècnic sobre el funcionament de l’aula.

 

Avaluació

L’element fonamental d’avaluació establert en aquest curs és el qüestionari final de cada mòdul, que permet comprovar individualment els coneixements adquirits sobre cadascun dels temes corresponents.

Les condicions necessàries per superar el curs són les següents:

 • Visualitzar-ne tot el contingut.
 • Fer totes les activitats programades del curs.
 • Obtenir una nota als qüestionaris igual o superior a 7.

En finalitzar, els i les participants valoraran el curs mitjançant una enquesta de satisfacció que inclou la qualificació del professorat, del material, de la documentació i dels coneixements i les habilitats adquirides.

 

Acreditació

Els participants del curs rebran un certificat d’aprofitament expedit per UCF, prèvia superació dels requisits d’avaluació.