Vés al contingut

Protecció de dades personals en el sector sanitari i social

Característiques del curs

Adreçat a

Tots/es les professionals
Modalitats
En línia tutoritzat
Hores
5h
Competències
Transversal

Pròximes edicions

 • 35.00 €

  Lloc
  Campus virtual d'UCF
  Modalitat
  En línia tutoritzat
  Idioma/es
  Català
  Espanyol
Presentació
Protecció de dades

L’entrada en vigor, el 2018, del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, suposa un replantejament i una actualització de la normativa de protecció de dades.

Una nova conceptualització dels principis informadors del tractament de dades, la incorporació de nous drets dels ciutadans, un sistema més transparent i especialment curós amb els menors d’edat i, sobretot, una gestió de dades personals més proactiva per part de les organitzacions davant dels riscos pels drets de la ciutadania justifiquen la necessitat de revisar les bases i els fonaments de la protecció de dades, singularment en els sectors sanitari i social, on la naturalesa de les dades que es tracten els converteix en un territori molt sensible.

Cap persona que desenvolupi el seu treball en una organització sanitària o social, sigui quin sigui el seu perfil professional, pot sentir-se aliena a la protecció de dades; les organitzacions cada dia són més conscients de la necessitat d’abordar adequadament el tractament de les dades dels seus usuaris, i cada dia són més exigents amb el seu personal a l’hora de fixar els comportaments més ajustats a la normativa.

 

Objectius d'aprenentatge
 • Entendre els conceptes bàsics de la protecció de dades personals i la seva nova regulació legal derivada del Reglament europeu de protecció de dades.

 • Comprendre en què consisteixen les dades personals, els tipus existents i, significativament, quines mereixen protecció especial. 

 • Identificar què han de fer les organitzacions sanitàries i socials i el seu personal per adequar-se a la normativa de protecció de dades per tal que l’obtenció i el tractament de dades personals siguin adequades.

 • Conèixer quins són els drets dels interessats en la matèria.

   

Contingut
 1. Introducció a la protecció de dades 
  • Protecció de dades i intimitat 
  • Què ha canviat amb el Reglament europeu de protecció de dades? 
  • Àmbits que queden fora de la norma 
  • Dades personals 
  • Dades relatives a la salut 
  • Categories especials de dades 
  • Els diferents implicats 
 2. Principis de la protecció de dades (I) 
  • Principis de la protecció de dades 
  • El tractament lícit de les dades
  • Limitació de la finalitat 
  • Minimització de dades 
  • Exactitud 
  • Limitació del termini de conservació 
  • Integritat 
 3. Principis de la protecció de dades (II) 
  • Dret a la informació: abast 
  • Dret a la informació: de què s’ha d’informar? 
  • Consentiment per tractar dades 
  • Característiques del consentiment 
  • El consentiment en menors d’edat 
  • Circulació de les dades 
  • Deure de secret i confidencialitat 
 4. Drets dels interessats 
  • La transparència de la informació 
  • Els drets dels interessats segons l’RGPD 
  • Aspectes generals dels drets reconeguts a l’interessat 
  • El dret d’accés 
  • El dret de rectificació 
  • El dret de supressió 
  • El dret d’oposició 
  • El dret a la limitació del tractament 
  • El dret a la portabilitat
 5. Com organitzen els centres la protecció de dades? 
  • Responsabilitat proactiva 
  • Privacitat des del disseny i per defecte 
  • Implicacions de l’RGPD 
  • Guies per adequar el compliment als centres 
  • La protecció de dades, responsabilitat de tots 
  • Bones pràctiques en protecció de dades     

 

Metodologia
illustracio_1

Aquesta formació es presenta de forma gamificada, de manera que aplicar bé la protecció de dades esdevingui un repte motivador. Vols que el teu lloc de treball sigui un espai segur? Aconsegueix tancar tots els objectes oberts i les dades de tothom estaran protegides. Si, a més, resols bé les activitats que t’hi vagis trobant, podràs optar a diferents insígnies.

Per fer aquesta formació els i les participants disposen d’un espai virtual on trobaran tots els materials didàctics interactius necessaris, les activitats i els qüestionaris d’avaluació, així com un conjunt d’eines que faciliten la comunicació. 

Els materials didàctics del curs estan pensats per facilitar l’experiència d’aprenentatge, amb activitats d’autoavaluació i de reflexió, així com eines i recursos audiovisuals desenvolupats a mida.

Aquesta experiència d’aprenentatge inclou històries que permeten contextualitzar i veure exemples de bona i mala pràxi.

Durant tot el procés d’aprenentatge els i les participants estan acompanyats per: 

 • La tutoria que atendrà les consultes que puguin sorgir respecte al curs.
 • L’equip de coordinació acadèmica per resoldre qualsevol consulta o incidència de caràcter tècnic sobre el funcionament de l’aula.

 

Avaluació

L'element fonamental d'avaluació en aquest curs és el qüestionari, exercici que permet avaluar individualment els coneixements adquirits sobre la matèria impartida. 

Les condicions necessàries per superar el curs són les següents: 

 • Visualitzar tot el contingut del curs. 
 • Obtenir una nota igual o superior a 7 al qüestionari d’avaluació. 

En finalitzar, els i les participants valoraran el curs mitjançant una enquesta de satisfacció que inclou la qualificació del professorat, del material, de la documentació i dels coneixements i les habilitats adquirides.

 

Acreditació

Els participants del curs rebran un certificat d’aprofitament expedit per UCF, prèvia superació dels requisits d’avaluació.

 

Col·laboració