//Com afrontar la discriminació LGBTI des de l’entorn sanitari
Com afrontar la discriminació LGBTI des de l’entorn sanitari 2023-02-22T11:19:03+02:00

Project Description

Com afrontar la discriminació LGBTI des de l’entorn sanitari

En format Mobile (2 h)

El personal de l’entorn sanitari ha de reaccionar davant de situacions de discriminació a persones del col·lectiu LGBTI. Per fer-ho, però, ha de tenir coneixements sobre aquest col·lectiu, i sobretot, ha de saber identificar quines situacions poden resultar discriminatòries.

Quan parlem de discriminació LGBTI en l’àmbit sanitari, ens referim tan al tipus l’atenció rebuda com a la discriminació que es pot donar entre persones del mateix col·lectiu i que també té origen en la desigualtat de sexes.

Totes dues formes de discriminació i les actuacions que se’n derivin poden arribar a ser considerades violència masclista com a forma d’opressió o, en un sentit més estructural, violències patriarcals.

En aquest context, i per tal de donar resposta a la Llei 11/2014, de 10 d’octubre, per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgènere i intersexuals, i a la la Llei 17/2020, del 22 de desembre, que modifica la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, s’ha adaptat un material formatiu genèric ja creat per l’Àrea LGBTI de la Direcció General d’Igualtat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a la realitat de l’entorn sanitari i per a la formació dels seus professionals.

L’objectiu principal d’aquesta formació és facilitar els coneixements bàsics sobre la construcció de gènere que permetin entendre-la i sensibilitzar el personal de l’entorn sanitari sobre la diversitat que hi ha pel que fa a identitat de gènere, orientació sexual i de quina manera la violència masclista afecta aquest col·lectiu.

En curs també pretén ajudar a identificar les possibles situacions en què, de manera activa o passiva, es poden produir discriminacions tant en l’àmbit intern entre professionals de l’entorn de la salut, com del personal sanitari mateix envers la ciutadania.

I finalment, el curs ha de permetre saber com actuar davant de situacions discriminatòries.

Tots els professionals de l’entorn sanitari, principalment en l’atenció clínica (facultatius, equips d’infermeria, treball social, etc).

Aprofitant les possibilitats que ens proporcionen les aplicacions per a mòbil s’ha dissenyat aquesta activitat formativa de micolearning on, a través de reptes, el participant rep diàriament i directament al seu mòbil de 3 a 5 microcontinguts amb un disseny interactiu i un punt de gamificació. Els reptes són una formació dinàmica que es pot realitzar amb el mòbil amb només uns quants minuts de dedicació al dia. Tot i així, si es prefereix, es vol visualitzar el contingut del curs en format web.

  1. Conèixer conceptes bàsics (sexe, gènere, identitat, LGBTI…)
  2. Identificar: infraccions i situacions de discriminació
  3. Discriminació LGBTI i violència masclista
  4. Atenció assistencial lliure d’estereotips sexistes
  5. Violència intragènere
  6. Protocol del CatSalut per abordar la violència masclista
  7. Implantació del Model d’atenció a les persones trans en l’àmbit del CatSalut
  8. Actuar: la llei i la denúncia.
  9. El deure d’intervenció del personal de l’entorn sanitari
  10. Adeqüem l’atenció de les persones usuàries i pacients a la diversitat LGBTI

2 hores.

Aquest curs és gratuït amb places limitades.

El finançament va amb càrrec als crèdits rebuts del Ministerio de Igualdad (La Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género) per part del Departament de Salut de la Generatitat de Catalunya.

Per a més informació:

Paula Bové, d’Unió Consorci Formació.  pbove@ucf.cat – 932 594 384