//Com afrontar la discriminació LGBTI des de l’entorn sanitari
Com afrontar la discriminació LGBTI des de l’entorn sanitari 2022-05-30T17:47:34+02:00

Project Description

Com afrontar la discriminació LGBTI des de l’entorn sanitari

En format Mobile (2 h)

El personal de l’entorn sanitari ha de reaccionar davant de situacions de discriminació a persones del col·lectiu LGBTI. Per fer-ho, però, ha de tenir coneixements sobre aquest col·lectiu, i sobretot, ha de saber identificar quines situacions poden resultar discriminatòries.

Quan parlem de discriminació LGBTI en l’àmbit sanitari, ens referim tan al tipus l’atenció rebuda com a la discriminació que es pot donar entre persones del mateix col·lectiu i que també té origen en la desigualtat de sexes.

Totes dues formes de discriminació i les actuacions que se’n derivin poden arribar a ser considerades violència masclista com a forma d’opressió o, en un sentit més estructural, violències patriarcals.

En aquest context, i per tal de donar resposta a la Llei 11/2014, de 10 d’octubre, per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgènere i intersexuals, i a la la Llei 17/2020, del 22 de desembre, que modifica la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, s’ha adaptat un material formatiu genèric ja creat per l’Àrea LGBTI de la Direcció General d’Igualtat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a la realitat de l’entorn sanitari i per a la formació dels seus professionals.

L’objectiu principal d’aquesta formació és facilitar els coneixements bàsics sobre la construcció de gènere que permetin entendre-la i sensibilitzar el personal de l’entorn sanitari sobre la diversitat que hi ha pel que fa a identitat de gènere, orientació sexual i de quina manera la violència masclista afecta aquest col·lectiu.

En curs també pretén ajudar a identificar les possibles situacions en què, de manera activa o passiva, es poden produir discriminacions tant en l’àmbit intern entre professionals de l’entorn de la salut, com del personal sanitari mateix envers la ciutadania.

I finalment, el curs ha de permetre saber com actuar davant de situacions discriminatòries.

Tots els professionals de l’entorn sanitari.

Aprofitant les possibilitats que ens proporcionen les aplicacions per a mòbil s’ha dissenyat aquesta activitat formativa de micolearning on, a través de reptes, el participant rep diàriament i directament al seu mòbil de 3 a 5 microcontinguts amb un disseny interactiu i un punt de gamificació. Els reptes són una formació dinàmica que es pot realitzar amb el mòbil amb només uns quants minuts de dedicació al dia. Tot i així, si es prefereix, es vol visualitzar el contingut del curs en format web.

  1. Conèixer conceptes bàsics (sexe, gènere, identitat, LGBTI…)
  2. Identificar: infraccions i situacions de discriminació
  3. Discriminació LGBTI i violència masclista
  4. Atenció assistencial lliure d’estereotips sexistes
  5. Violència intragènere
  6. Protocol del CatSalut per abordar la violència masclista
  7. Implantació del Model d’atenció a les persones trans en l’àmbit del CatSalut
  8. Actuar: la llei i la denúncia.
  9. El deure d’intervenció del personal de l’entorn sanitari
  10. Adeqüem l’atenció de les persones usuàries i pacients a la diversitat LGBTI

2 hores.

Gratuït amb places limitades.

Per a més informació:

Paula Bové, d’Unió Consorci Formació.  pbove@ucf.cat – 932 594 384