Habilitats directives 2023-01-10T22:06:00+02:00

Project Description

Habilitats directives 

L’entorn de canvi i complexitat que estem afrontant requereix que les persones amb funció directiva tinguin les habilitats i les competències necessàries per a comprendre la nova realitat, anticipar-se als nous escenaris i, sobretot, acompanyar els seus equips a aprendre i adaptar-s’hi de manera ràpida i àgil.

Una de les competències clau en el rol de comandaments i directius és la de “Desenvolupament de persones i equips”, sovint poc consolidada. L’objectiu del programa és, d’una banda, potenciar el rol actiu dels responsables en el creixement dels seus equips, facilitant-los eines, recursos i metodologies que ho fomentin i, de l’altra, promoure un entorn i una cultura de l’aprenentatge i desenvolupament cap a equips d’alt rendiment professional.

Objectiu general:

 • Facilitar eines i metodologies a les persones amb funció directiva per tal que puguin acompanyar els equips a anticipar-se als nous escenaris, a aprendre i a fomentar un desenvolupament que ens permeti adaptar-nos-hi de manera àgil i audaç.

Objectius específics:

 • Comprendre com, des del rol directiu, es pot afavorir el desenvolupament de l’equip de treball.
 • Potenciar la mentalitat de creixement i l’agilitat de l’equip per tal que aquest tingui la capacitat d’adaptar-se als canvis constants.
 • Promoure hàbits d’aprenentatge en connexió amb l’experiència professional.
 • Utilitzar els mapes de talent com a eina per a gestionar el potencial i el rendiment de l’equip.
 • Afavorir les converses per al desenvolupament professional i com a motor de creixement de les persones.

Totes les persones amb funció directiva i de responsabilitat.

La metodologia proposada en el programa és la pròpia d’un curs autoformatiu en línia, en què la persona participant podrà anar aprenent a partir d’un material didàctic interactiu i audiovisual que s’hi inclou.

Al llarg del material didàctic, es van proposant diferents activitats voluntàries que incorporen retroacció associada. Aquestes activitats estan situades en el moment idoni dins del contingut i, per tant, se’n recomana activament la realització quan s’hi arriba. Si es deixen per al final del programa (cosa que es fa força sovint), moltes vegades no s’acaben fent i això, en el fons, limita el nostre aprenentatge.

Per això recomanem aturar-se en les activitats, mirar de fer-les o, com a mínim, aproximar-nos-hi, per tal de potenciar el desenvolupament i l’aprenentatge i afavorir la transferència d’aquests coneixements.

Desenvolupament de persones i equips en el marc de les habilitats directives

 1. Entorn de canvi
 2. Canvi i transformació a les organitzacions de salut i social
 3. Competències directives
 4. Competència de desenvolupament de persones i equips
 5. Mentalitat de creixement i cultura de l’aprenentatge
 6. Learnability i ecosistemes d’aprenentatge
 7. PLE i hàbits d’aprenentatge
 8. Altres estratègies per fer créixer l’equip
 9. La importància de la retroacció i la retroalimentació
 10. Millorar l’1% cada dia

Mapes de Talent

 1. Els comandaments com a responsables del talent de l’equip
 • 1.1. Què entenem per talent i per gestionar el talent?
 • 1.2. Gestionar el talent forma part del rol de comandament
 1. La matriu de talent
 • 2.1. Què entenem per rendiment i per potencial?
 • 2.2. La Matriu de 9 caixes (9 Box Grid)
 • 2.3. Com s’elabora la Matriu de 9 caixes?
 • 2.4. Com es fa el procés de valoració?
 1. Estratègies de lideratge i desenvolupament en funció de la ubicació en la matriu de talent
 • 3.1. Com són els professionals en cada quadrant?
 • 3.2. Com es potencien els professionals en cada quadrant?
 • 3.3. Què aporten els mapes de talent a les organitzacions?
 • 3.4. Reflexiona

La conversa de desenvolupament

 1. L’avaluació, part del rol de comandament
 • 1.1 El lideratge i estils de lideratge
 1. La conversa de desenvolupament
 • 2.1 Entrevista d’avaluació versus conversa de desenvolupament
 • 2.2 Aspectes previs per considerar abans de la conversa de desenvolupament
 • 2.3 Estructura de la conversa de desenvolupament
 1. Moments clau de la conversa de desenvolupament
 • 3.1 Emmarcament
 • 3.2 Aclariment d’objectius
 • 3.3 Anàlisi
 • 3.4 Recapitulació
 • 3.5 Consens per a un pla d’acció
 • 3.6 Tancament

El desenvolupament de les persones

 1. Aspectes estratègics del desenvolupament de persones
 • 1.1 La formació i el desenvolupament
 • 1.2 Les organitzacions que aprenen
 • 1.3 El model 70:20:10
 • 1.4 La corresponsabilitat dels comandaments en el desenvolupament de persones i equips
 1. Habilitats per al desenvolupament de persones
 • 2.1 Visió
 • 2.2 Rols
 • 2.3 Habilitats relacionals
 1. Com es potencien les habilitats per al desenvolupament de persones
 • 3.1 Fer valer
 • 3.2 Activar
 • 3.3 Entrenar

20h.

Aquestes places són 100% subvencionades pel Programa de formació no formal Transversal (PT2022) del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

A continuació trobaràs les properes edicions:

Si no hi apareix cap esdeveniment, resta a l’espera per a properes edicions; o contacta amb formacio.subvencionada@ucf.cat,  per a més informació.

L’element d’avaluació és el qüestionari que trobaràs en acabar la visualització del curs. Aquest exercici permet avaluar individualment els coneixements adquirits sobre cadascun dels temes treballats.

Les condicions necessàries per a superar el curs són les següents:

 • visualitzar tot el contingut dels tres blocs del curs;
 • que la nota obtinguda al qüestionari sigui igual o superior a 7.

En finalitzar, el o la participant del curs el valorarà mitjançant una enquesta de satisfacció.

Per a més informació: formacio.subvencionada@ucf.cat