Vés al contingut

Habilitats directives

Característiques del curs

Adreçat a

Comandaments
Professionals que liderin equips.
Modalitats
En línia tutoritzat
Hores
20h
Competències
Tècnica

Actualment no hi ha cap edició programada d'aquest curs.

Si vols rebre informació quan publiquem una nova edició, deixa’ns el teu contacte.
Presentació

L’entorn de canvi i complexitat que estem afrontant requereix que les persones amb funció directiva disposin de les habilitats i les competències necessàries per a comprendre la nova realitat, anticipar-se als nous escenaris i, sobretot, acompanyar els seus equips a aprendre i adaptar-s’hi de manera ràpida i àgil.

Una de les competències clau en el rol de comandaments i directius/ives és la de “Desenvolupament de persones i equips”, sovint poc consolidada. L’objectiu del programa és, d’una banda, potenciar el rol actiu dels i les responsables en el creixement dels seus equips, facilitant-los eines, recursos i metodologies que el fomentin i, de l’altra, promoure un entorn i una cultura de l’aprenentatge i desenvolupament en els equips d’alt rendiment professional. 

És per això que ens aproparem a les tendències dels ecosistemes d’aprenentatge, buscarem afavorir la corresponsabilitat de les diferents persones i equips en l’autodesenvolupament, i proporcionarem eines i estratègies per facilitar hàbits d’aprenentatge que estimulin i motivin el creixement dels equips de treball. 

També promourem la creació de converses per al desenvolupament professional. Massa sovint les persones amb funció directiva es reuneixen amb els equips i se centren més aviat en els resultats, els indicadors, els projectes i els problemes del dia a dia, però no hi ha espais de conversa per parlar de cada persona en particular. Moltes vegades, fins i tot, no es manté aquesta mena de converses per por de fer-ho. Per això, oferirem una pauta que ajudi a fomentar-les, connectada a la creació de mapes de talent, cosa que servirà per a saber on se situa cada persona del nostre equip pel que fa a potencial i rendiment. 

En definitiva, amb aquest curs es vol afavorir l’oportunitat de consolidar el rol directiu i el lideratge a través del treball, l’acompanyament i el suport al desenvolupament de les persones i de l’equip. D’aquesta manera, aconseguirem assolir una major seguretat per afrontar els nous reptes, com també per a la gestió dels errors, l’impuls de nous projectes i la innovació.

 

Objectius d'aprenentatge

Objectius generals

 • Facilitar eines i metodologies a les persones amb funció directiva per tal que puguin acompanyar els equips a anticipar-se als nous escenaris, a aprendre i a fomentar un desenvolupament que els permeti adaptar-s’hi de manera àgil i audaç.

Objectius específics

 • Comprendre com, des del rol directiu, es pot afavorir el desenvolupament de l’equip de treball. 

 • Potenciar la mentalitat de creixement i l’agilitat de l’equip per tal que aquest tingui la capacitat d’adaptar-se als canvis constants. 

 • Promoure hàbits d’aprenentatge en connexió amb l’experiència professional. 

 • Utilitzar els mapes de talent com a eina per a gestionar el potencial i el rendiment de l’equip. 

 • Afavorir les converses per al desenvolupament professional i com a motor de creixement de les persones.

   

Contingut
 1. Desenvolupament de persones i equips en el marc de les habilitats directives

  • Entorn de canvi

  • Canvi i transformació a les organitzacions de salut i socials

  • Competències directives

  • Competència de desenvolupament de persones i equips

  • Mentalitat de creixement i cultura de l’aprenentatge

  • Learnability i ecosistemes d’aprenentatge

  • PLE i hàbits d’aprenentatge

  • Altres estratègies per fer créixer l’equip

  • La importància de la retroacció i la retroalimentació

  • Millorar l’1 % cada dia

 2. Mapes de talent

  • Els comandaments com a responsables del talent de l’equip

   • Què entenem per talent i per gestionar el talent? 

   • Gestionar el talent forma part del rol de comandament

  • La matriu de talent

   • Què entenem per rendiment i per potencial? 

   • La matriu de 9 caixes (9 box grid)

   • Com s’elabora la matriu de 9 caixes? 

   • Com es duu a terme el procés de valoració? 

  • Estratègies de lideratge i desenvolupament en funció de la ubicació en la matriu de talent

   • Com són els i les professionals en cada quadrant? 

   • Com es potencien els professionals en cada quadrant? 

   • Què aporten els mapes de talent a les organitzacions?

   • Reflexiona

 3. La conversa de desenvolupament

  • L’avaluació, part del rol de comandament

   • El lideratge i estils de lideratge

   • La conversa de desenvolupament

   • Entrevista d’avaluació versus conversa de desenvolupament

   • Aspectes previs per considerar abans de la conversa de desenvolupament

   • Estructura de la conversa de desenvolupament

  • Moments clau de la conversa de desenvolupament 

   • Emmarcament

   • Aclariment d’objectius

   • Anàlisi

   • Recapitulació 

   • Consens per a un pla d’acció

   • Tancament

 4. El desenvolupament de les persones

  • Aspectes estratègics del desenvolupament de persones

   • La formació i el desenvolupament

   • Les organitzacions que aprenen

   • El model 70:20:10

   • La corresponsabilitat dels comandaments en el desenvolupament de persones i equips

  • Habilitats per al desenvolupament de persones

   • Visió

   • Rols 

   • Habilitats relacionals

  • Com es potencien les habilitats per al desenvolupament de persones

   • Fer valer

   • Activar

   • Entrenar

     

Metodologia
illustracio_1

Per fer aquesta formació el participant disposa d’un espai virtual on trobarà tots els materials didàctics interactius necessaris, les activitats i els qüestionaris d’avaluació, així com un conjunt d’eines que faciliten la comunicació. Els materials didàctics del curs estan pensats per facilitar l’experiència d’aprenentatge, amb activitats d’autoavaluació i de reflexió, així com eines i recursos audiovisuals desenvolupats a mida, en els quals professionals experts traslladen i reforcen aprenentatges de valor; uns aprenentatges que ajuden a fer transferible el coneixement.

Durant tot el procés d’aprenentatge els participants estan acompanyats per:

 • La tutorització que atendrà les consultes que puguin sorgir respecte al curs.

 • L’equip de coordinació acadèmica per resoldre qualsevol consulta o incidència de caire tècnic sobre el funcionament de l’aula.

 

Avaluació

L’element fonamental d’avaluació establert en aquest curs és el qüestionari final, exercici que permet avaluar individualment els coneixements adquirits sobre cadascun dels temes corresponents. 

Les condicions necessàries per superar el curs són les següents: 

 • Visualitzar-ne tot el contingut. 

 • Obtenir una nota al qüestionari igual o superior a 7. 

En finalitzar, els i les participants valoraran el curs mitjançant una enquesta de satisfacció que inclou la qualificació del professorat, del material, de la documentació i dels coneixements i les habilitats aconseguits.

 

Acreditació

Els participants del curs rebran un certificat d’aprofitament expedit per UCF, prèvia superació dels requisits d’avaluació.