//Abordatge, prevenció, detecció i recuperació de la Mutilació Genital Femenina
Abordatge, prevenció, detecció i recuperació de la Mutilació Genital Femenina 2023-04-21T09:21:16+02:00

Project Description

Mutilació Genital Femenina

Abordatge, prevenció, detecció, atenció i recuperació en l’àmbit de la salut

Es tracta d’un curs online, autoformatiu i gratuït emmarcat dins la formació per a la millora de la detecció, prevenció i abordatge de casos de violència masclista en l’àmbit de la salut, un projecte finançat amb fons del Pacto de Estado contra La Violencia de Género, liderat pel Servei Català de la Salut i que s’està executant de forma conjunta entre l’Institut Català de la Salut (ICS) i Unió Consorci Formació (UCF).

La presència de dones i nenes provinents de països on es practica la MGF a Catalunya, ens obliga a fer un abordatge integral d’aquesta pràctica que vulnera els drets elementals d’aquestes nenes i dones. Dins de la UE les dones i les nenes afectades per la MGF han de ser protegides segons la Directiva Europea sobre els drets de les víctimes de delictes (dret asil) i obliga a tractar i a resoldre les conseqüències d’aquesta pràctica a nivell sanitari.

Dotar d’eines a les professionals i als professionals sanitaris per a l’abordatge integral de la MGF tant en l’àmbit de l’Atenció Primària, com en els centres Hospitalaris.

Un cop realitzat el curs els professionals sanitaris hauran adquirit els coneixements necessaris per poder plantejar qüestions mèdiques relacionades amb la MGF i per tractar amb dones i nenes que l’han patit o estan en risc de patir-la.

Professionals de la salut.

Aquest curs online autoformatiu ha estat dissenyat de la mà de professionals de l’àmbit sanitari, que han aportat el seu coneixement en matèria d’intervenció en MGF des dels diferents perfils: pediatria, infermeria, medicina familiar, treball social sanitari i ginecologia.

El material didàctic s’obre amb un vídeo testimonial d’una dona activista que ha viscut la pràctica de la MGF i que ens situa en la importància cabdal de conèixer com abordar, prevenir, detectar i atendre la recuperació de la salut d’aquestes dones.

A més a més, al llarg dels continguts trobaràs diversos audiovisuals que faciliten, amb una visió pràctica, pautes d’acció que venen de la pròpia experiència dels diferents professionals.

3 hores.

1 –  MGF des de la vivència.

 • El testimonial d’una activista. Basat en un cas real

2 –  Introducció a la MGF

 • Què és una MGF?
 • Tipus de MGF segons l’OMS
 • Dades generals
 • Prevalença
 • Quan, com i perquè es practica la MGF
 • MGF i Drets Humans
 • Entendre les dinàmiques socials i els rols de gènere

3 –  Salut, atenció mèdica i MGF

 • Introducció
 • Complicacions físiques immediates relacionades amb la MGF
 • Complicacions físiques a llarg termini relacionades amb la MGF
 • Complicacions obstètriques i ginecològiques
 • Problemes relacionats amb la sexualitat i la parella
 • Problemes psicològics associats a la MGF

4 –  Acolliment, entrevista i atenció a la dona amb MGF

 • Introducció
 • Atenció específica dels equips de pediatria
 • Atenció específica des de medicina de família i infermeria
 • Atenció específica en els Serveis de Salut Sexual i Reproductiva
 • Atenció específica de psicologia i psiquiatria
 • Atenció específica dels treballadors i les treballadores socials sanitàries

L’element d’avaluació establert en aquest curs autoformatiu és el qüestionari que trobaràs al finalitzar el visionat del curs. Aquest exercici permet avaluar individualment els coneixements adquirits sobre cadascun dels temes corresponents.

Les condicions necessàries per superar el curs són les següents:

 • visualitzar tot el contingut;
 • que la nota obtinguda als qüestionaris sigui igual o superior a 7.

En finalitzar, l’alumnat valorarà el curs mitjançant una enquesta de satisfacció.

Aquest curs és gratuït amb places limitades.

El finançament va amb càrrec als crèdits rebuts del Ministerio de Igualdad (La Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género) per part del Departament de Salut de la Generatitat de Catalunya.

Per a més informació:

Paula Bové, d’Unió Consorci Formació,  pbove@ucf.cat – 932 594 384