//Seguretat laboral viària
Seguretat laboral viària 2022-07-06T15:23:48+02:00

Project Description

Seguretat laboral viària

Segons l’Institut de Seguretat i Salut Laboral dels accidents laborals ocorreguts durant el període 2009-2015, el 11,45% dels accidents laborals estan relacionats amb rel trànsit i si  ens fixem en la gravetat, el 40% de accidents laborals mortals  estan relacionats amb el trànsit.

El cost dels accidents laborals és alt tant per a les empreses, els treballadors i la Sociedad.  La implicació és molt important per disminuir els accidents.

Objectius

  • Crear una cultura d’empresa que fomenti una mobilitat segura i responsable.
  • Sensibilitzar les persones treballadores sobre la magnitud del problema dels accident de trànsit en l’entorn laboral.
  • Proporcionar als treballadors coneixements per a la prevenció dels riscos associats a la mobilitat al lloc de treball.
  • Introducció: Què és la seguretat laboral viària?
  • Factors de risc i mesures preventives relacionats amb les condicions de treball en jornada.
  • Factors de risc i mesures preventives relacionats amb l’organització i la gestió en desplaçaments in itinere.
  • Factors de risc i mesures preventives relacionats amb la mobilitat: Utilitzant un vehicle o a peu o en transport públic.

Aquest curs té una durada de 3 hores.

La formació en línia d’UCF té el participant com a eix central del procés formatiu. És a partir d’ell que es desenvolupa l’acció d’aprenentatge.

Per realitzar aquesta formació, el participant disposa d’un espai virtual on trobarà tots els materials didàctics, les activitats i un conjunt d’eines que faciliten la comunicació i l’intercanvi entre els participants i el tutor, així com els instruments formals d’avaluació.

El curs s’imparteix al campus virtual d’Unió Consorci Formació: http://formacio.ucf.cat

Tots els professionals.

A continuació trobaràs les properes edicions:

*Si no hi apareix cap esdeveniment, resta a l’espera per a properes edicions; o contacta amb rcortes@ucf.cat, per a més informació.

El preu del curs és de 22€.

Els participants del programa que superin els requisits d’avaluació rebran un certificat d’aprofitament.

Per a més informació:

Romina Cortés, d’Unió Consorci Formació.   rcortes@ucf.cat – 932 594 384