//Des de l’àrea Metropolitana Sud de l’ICS s’inicia un projecte estratègic, de la mà d’UCF, anomenat TRANSFORMA’T, amb l’objectiu de millorar les competències de les seves tutores i tutors de residents.

Des de l’àrea Metropolitana Sud de l’ICS s’inicia un projecte estratègic, de la mà d’UCF, anomenat TRANSFORMA’T, amb l’objectiu de millorar les competències de les seves tutores i tutors de residents.

Més de 70 tutors i tutores va finalitzar la setmana passada la primera edició del programa formatiu de tutores i tutors de residents de l’àrea Metropolitana Sud de l’ICS.

Per una banda es va realitzar la formació dels tutores/s novells, professionals que o bé s’estan iniciant en aquest nou rol o bé fa molt poc que l’han estan realitzant. En aquest cas el programa consistia en un curs de 6 hores, amb un mòdul online inicial on van treballar conceptes més teòrics i conèixer l’experiència de tutors experts, i 2 sessions presencials on es van realitzar activitats pràctiques.

Pel que fa a la formació dels tutores/s més experts, van poder realitzar diversos tallers de 4 hores de temàtiques diverses per poder ampliar les seves competències en la tutorització dels seus residents.

Els cinc tallers oferts van ser:

  • Habilitats docents per tutors experts de residents: Casos pràctics
  • Habilitats docents per tutors experts de residents:  L’avaluació dels aprenentatges.
  • Influència i habilitats comunicatives amb els  residents
  • Kit d’estratègies pedagògiques: potenciar l’aprenentatge
  • Els “nous” residents. Atendre la diversitat en un context canviant

L’èxit de la formació i la bona acollida que ha tingut entre les tutores i tutors de residents on l’han valorat molt positivament fa que ja es plantegin la realització de noves edicions de cara a  2022.

2021-10-28T10:27:13+02:00