//Actualització de les línies de formació estratègiques 2022-2025

Actualització de les línies de formació estratègiques 2022-2025

A finals de l’any 2021 es va aprovar el nou pla de Salut fins l’any 2025 per part de la Conselleria de Salut de la Generalitat de Catalunya.

A partir dels reptes establerts, UCF ha actualitzat les seves línies de treball, per tal que esdevinguin una palanca i un suport a la consecució dels objectius de salut establerts, a través de la formació i el desenvolupament dels professionals del sector salut i social:

  • Línia 0. Atenció immediata al marc de Covid-19
  • Línia 1. Qualitat, Seguretat i Experiència Pacient
  • Línia 2. Lideratge, Direcció i Gestió Clínica i Sanitària.
  • Línia 3. Equips multidisciplinaris, lideratge professional, nous rols i treball en xarxa
  • Línia 4. Atenció integrada social i sanitària centrada a la Persona
  • Línia 5. Innovació i Transformació Digital
  • Línia 6. Investigació, coneixement i aprenentatge.
  • Línia 7. Igualtat, Violència Masclista i Vulnerabilitat.
  • Línia 8. Objectius prioritaris del sistema de salut i social
  • Línia 9. Entorns saludables, cultura de salut i salut participativa

Des de les mateixes continuarem impulsant programes de formació i desenvolupament tant en format a mida com en obert, així com tant en format online, híbrid o presencialment.

Tota aquesta informació s’anirà publicant i actualitzant  al web d’UCF.

2022-01-03T15:13:30+02:00