Vés al contingut

Actualització de les línies de formació estratègiques 2022-2025

UCF

A finals de l’any 2021 es va aprovar el nou pla de Salut fins l’any 2025 per part de la Conselleria de Salut de la Generalitat de Catalunya.

A partir dels reptes establerts, UCF ha actualitzat les seves línies de treball, per tal que esdevinguin una palanca i un suport a la consecució dels objectius de salut establerts, a través de la formació i el desenvolupament dels professionals del sector salut i social:

  • Línia 0. Atenció immediata al marc de Covid-19

  • Línia 1. Qualitat, Seguretat i Experiència Pacient

  • Línia 2. Lideratge, Direcció i Gestió Clínica i Sanitària.

  • Línia 3. Equips multidisciplinaris, lideratge professional, nous rols i treball en xarxa

  • Línia 4. Atenció integrada social i sanitària centrada a la Persona

  • Línia 5. Innovació i Transformació Digital

  • Línia 6. Investigació, coneixement i aprenentatge.

  • Línia 7. Igualtat, Violència Masclista i Vulnerabilitat.

  • Línia 8. Objectius prioritaris del sistema de salut i social

  • Línia 9. Entorns saludables, cultura de salut i salut participativa

Des de les mateixes continuarem impulsant programes de formació i desenvolupament tant en format a mida com en obert, així com tant en format online, híbrid o presencialment.

Tota aquesta informació s’anirà publicant i actualitzant  al web d’UCF.

Linies transversals metro 2022-25 (2021).jpg