Vés al contingut

92,7% de satisfacció en el programa d’orientació i acompanyament professional 100% subvencionat

orientació mans juntes ok.jpg

Des de la posada en marxa del programa d’orientació i formació 100% subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya l’octubre del 2021, l’equip d’orientació professional d’UCF ha acompanyat 320 persones en el seu procés d’orientació.

Les persones participants han pogut concretar el seu punt de partida, objectiu a curt i llarg termini, adquirint les eines i recursos necessaris per poder gestionar la millora del seu perfil, dur a terme un canvi professional o tornar al mercat laboral en el cas de persones en situació d’atur.

El perfil de persona atesa ha estat d’una mitjana de 45 anys, sent la franja d’edat entre 19-63, majoritàriament dones.

El 50% de les i els participants es troben en actiu, i responen a diferents perfils professionals i nivells formatius. Disposar d’un espai personal i personalitzat ha facilitat una aturada del seu dia a dia per poder identificar el rol que desenvolupen, àrees de millora, conèixer els recursos disponibles i decidir actuacions per tal de millorar el seu perfil o gestionar un canvi professional. Un 31% han iniciat accions formatives de millora professional i un 3% ha obtingut les eines i fet efectiu el canvi professional desitjat.

Orientació dues dones parlant.jpg

De les 86 persones ateses en situació d’atur, un 26% han aconseguit la inserció al mercat laboral millorant la seva situació econòmica, augmentant la seva confiança i obrint noves portes ocupacionals.

El grau de satisfacció en general de les persones participants es situa en un 9,27 sobre 10 i l’equip d’orientació continua treballant per poder oferir aquest servei 100% subvencionat amb l’objectiu de sumar en la millora professional i d’ocupabilitat de perfils generalistes de manera personalitzada.

100% subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

Per saber més sobre el servei d'orientació professional, prem aquí.

Conforcat