Vés al contingut

Col·lecció de guies per a la formació i la docència en salut

UCF
Aprenentatge en salut
Col·lecció de guies per a la formació i la docència en salut png

Des de fa temps, des d’UCF hem estat treballant en el desenvolupament i publicació d’una compilació de documents i guies que contenen experiències pràctiques, casos d’estudi i diverses estratègies didàctiques i metodològiques. Aquestes recursos tenen com a objectiu la millora de la formació i el desenvolupament professional dins el sector de la salut i social.

En aquest context, presentem una recopilació d’aquesta col·lecció, amb la intenció de continuar creant i desenvolupant noves guies que contribueixin a millorar la qualitat de la formació i la docència en aquest sector.

Col·lecció per a l’excel·lència en la formació i la docència a les organitzacions sanitàries, sociosanitàries i socials.

Títols disponibles:

  1. La formació en línia

  2. L’avaluació a la formació en línia

  3. La tutorització en formació en línia

  4. La visió competencial a les organitzacions sanitàries

  5. Els comandaments drivers en la formació i el desenvolupament dels seus col·laboradors

  6. Autoria i disseny pedagògic de materials didàctics

  7. El perquè de la simulació en la formació contínua dels professionals de la salut

  8. Disseny i planificació d’experiències de simulació

  9. Serious Games for Health

La publicació s’emmarca dins la voluntat d’Unió Consorci Formació de compartir les eines, els recursos i les metodologies emprades en la formació dels formadors i tutors, així com en el desenvolupament de la formació contínua (ja sigui presencial, semipresencial o en línia).

Els materials i els continguts són compartits sota una llicència Creative Commons, amb l’objectiu de que les organitzacions sanitàries, sociosanitàries i socials vinculades a Unió Consorci Formació o aquelles interessades puguin utilitzar-les en l’impuls de l’excel·lència en la seva formació i docència interna.