Vés al contingut

Cultura d’aprenentatge en els equips

Aprenentatge en salut
UCF

L’entorn de complexitat i de canvi que estem afrontant requereix que les persones amb funcions directives disposin de les habilitats i les competències necessàries per a comprendre la nova realitat, anticipar-se als nous escenaris i acompanyar els nostres equips a aprendre i adaptar-s’hi de manera àgil i ràpida. En aquest context, l’aprenentatge actiu i la capacitat i estratègies d’aprenentatge estan directament relacionades amb l’adaptabilitat als canvis.

La competència Desenvolupament de persones i equips que forma part de la funció directiva ha de permetre identificar les potencialitats i necessitats de desenvolupament de l’equip de treball, oferint a les persones que el formen, els mitjans (formació, suport, oportunitats, entorn i experiències) més adients perquè puguin millorar i esdevenir un equip d’alt rendiment.

El Sr. Jose Luis Alonso, expert en ecosistemes d’Aprenentatge de la Universitat de Mondragón, ens explica en el següent vídeo la mentalitat de creixement i la seva vinculació amb la cultura d’aprenentatge contínua.

Aquesta conversa s’emmarca en la participació del docent Jose Luis Alonso en el curs de “Rol Directiu i Desenvolupament de Persones i Equips” que està integrada en la Microtrajectòria acreditada de “Lideratge i desenvolupament d’equips“.

Tota questa trajectòria s’orienta a potenciar estratègies, incorporar metodologies i consolidar hàbits d’aprenentatge continuat en els equips, per tal de millorar de manera contínua des de l’experiència del dia a dia.

Si aconsegueixes ser un 1% millor cada dia durant un any, acabaràs sent 37 vegades millor al final d’aquest període. Per contra, si deteriores la teva conducta un 1% cada dia, al cap d’un any hauràs arribat gairebé a zero”. - James Clear