Vés al contingut

Donem veu als pacients! – Dia Mundial de la Seguretat dels Pacients 2023

Atenció a la persona
UCF

El proper diumenge 17 de setembre de 2023 se celebra el Dia Mundial de la Seguretat dels Pacients sota el lema “Incloguem els pacients en la seva seguretat”.

Amb l’eslògan “Donem veu als pacients!”, l’Organització Mundial de la Salut reconeix el paper crucial que juguen els pacients, les seves famílies i els cuidadors en la seguretat de l’assistència sanitària.

Hortènsia Aguado, presidenta de la Societat Catalana de Qualitat Assistencial (SCQA), comparteix la visió de l’organització en una breu entrevista amb Ana Sedano, Directora Gerent d’UCF. Un dels reptes de la SCQA és la integració de l’experiència del pacient i la seva participació activa per a una atenció sanitària basada en valor.

Tal com afirma Aguado, “No es pot parlar d’atenció sanitària en valor si no escoltem i incorporem al pacient i al ciutadà en termes de seguretat i millora de la satisfacció i els resultats de salut”.

Aquest any, es vol fer una crida a tots els actors implicats per fomentar la participació dels pacients en la formulació de polítiques, la representació en estructures de govern i la col·laboració activa en el disseny d’estratègies de seguretat.

Això només es pot aconseguir mitjançant la creació de plataformes i oportunitats que permetin als pacients expressar les seves veus, preocupacions, expectatives i preferències.

Conforme al pla estratègic d’UCF 2023-2025, considerem prioritari establir relacions de col·laboració i connexions estratègiques amb societats científiques de referència per a una major eficiència de l’ús dels recursos dins del sistema i una millor excel·lència en cadascun dels nostres àmbit formatius.

Amb el nostre compromís amb la ciutadania i la millora de la seguretat de l’assistència sanitària, UCF ha signat una aliança com a soci institucional de la Societat Catalana de Qualitat Assistencial.

L’objectiu d’aquesta aliança és poder establir espais de coneixement i activitats de formació que contribueixin a la millora contínua de la qualitat assistencial i de la seguretat dels pacients.

Com afirma Sedano en l’entrevista, “la formació ha de ser una palanca de canvi i ha de transformar aquests processos i models”.

Des d’UCF posem a disposició dels professionals de la salut tota una línia formativa dedicada a la Qualitat, l’excel·lència i la seguretat dels pacients. Aquesta oferta formativa té com a objectiu proporcionar les eines, instruments i mètodes de treball necessaris per oferir la millor atenció al pacient i posant el focus en les necessitats i opinions dels mateixos.