Vés al contingut

Finalitza la primera edició del curs de Disfàgia orofaríngia i desnutrició relacionada amb la malaltia crònica en persones amb complexitat clínica amb un 9,5/10 de satisfacció!

UCF
Cas d'èxit
disfagia_desnutricio

La disfàgia i la desnutrició són síndromes geriàtrics, amb entitat pròpia cada un d’ells, però que estan estretament vinculades. La seva detecció i intervenció multidisciplinària redueix la possible morbiditat i la mortalitat, així com la millora de la qualitat de vida de les persones que la pateixen.

Durant els últims mesos, des d’UCF hem treballat en la producció d’un curs en línia de 15 hores de durada, per donar resposta a un dels projectes de formació dels professionals sociosanitaris en atenció a la cronicitat, que des del Pla director sociosanitari (PDSS) del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya s’està potenciant.

El curs Disfàgia orofaríngia i desnutrició relacionada amb la malaltia crònica en persones amb complexitat clínica s’ha creat amb l’ajuda de diverses persones expertes: especialistes en endocrinologia, dietistes i nutricionistes, i també amb logopedes, infermeres especialistes en atenció a pacients tant en l’àmbit hospitalari com en l’àmbit sociosanitari.

El curs pretén millorar la competència dels professionals que atenen aquestes persones des dels diferents àmbits assistencials: primària, hospitals i residències. Els objectius principals de la formació són:

  • Sensibilitzar els professionals sobre la síndrome, la seva importància i les conseqüències i alhora també trencar estereotips.

  • Incrementar-ne la detecció precoç ja que actualment la desnutrició relacionada amb la disfàgia orofaríngia està infradiagnosticada.

  • Facilitar pautes per a la presa de decisions pràctiques.

El passat dimarts va finalitzar la primera edició del curs amb un total de 120 professionals inscrits, i aquesta mateixa setmana en comença la segona, amb 120 professionals més inscrits.

A causa de l’èxit d’aquesta formació, tant en la rapidesa en què s’han cobert les places disponibles, com pel grau de satisfacció en el qual ha estat valorada (un 9,5/10), s’ha previst obrir 2 noves edicions de cara als mesos de setembre-octubre de 2023.

Aquest curs forma part d’un projecte finançat a càrrec dels fons per a les estratègies del Ministeri de Sanitat, com a suport a la implementació a l’estratègia davant de malalties neurodegeneratives (inclòs ELA).

disfagia_desnutricio

Disfàgia orofaríngia i desnutrició relacionada amb la malaltia crònica en persones amb complexitat clínica

Hores
15h