Vés al contingut

La importància de la Protecció de les dades personals en el sector salut i social – Entrevista amb Josep M. Bosch

UCF

Amb la nova llei de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, les organitzacions, cada dia més, han d’orientar-se a avaluar els riscos en privacitat i confidencialitat de les dades que les seves activitat poden tenir i han d’adoptar mesures per preservar-les.

Conversem amb Josep Maria Bosch, assessor jurídic i responsable de Codi Tipus de la Unió Catalana d’Hospitals, per parlar sobre la importància del bon desplegament de les polítiques de protecció de dades personals, especialment en els centres sanitaris on es tracta molta informació sensible relacionada amb la salut de les persones.

Bosch posa de manifest que és essencial que tota persona que desenvolupi el seu treball en una organització sanitària o social, sigui quin sigui el seu perfil professional, conegui els fonaments bàsics de la protecció de dades i la seva regulació legal per tal de fer-ne un bon tractament i fixar els comportaments més ajustats a la normativa.

Visualitza l’entrevista sencera per descobrir més detalls!

Protecció de dades

Protecció de dades personals en el sector sanitari i social

Hores
5h
Tots/es les professionals