Vés al contingut

UCF formalitza l’adhesió al Pacte del Temps de Barcelona

UCF
Pacte del Temps Barcelona

Amb l'adhesió al Pacte del Temps de Barcelona, UCF mostra el compromís amb la implementació de mesures que fomentin un major equilibri entre el temps dedicat al treball, la vida personal i la família de les nostres treballadores.

El Pacte del Temps de Barcelona és un acord de ciutat que promou diverses actuacions perquè les persones puguin viure i organitzar el seu temps diari d'acord amb les seves necessitats i en un marc col·lectiu de convivència.

Aquest pacte consisteix a treballar conjuntament i aconseguir una organització social del temps que respongui de manera efectiva a una àmplia gamma d'interessos, com ara:

  • Harmonitzar els diferents usos del temps diari de les persones.

  • Promoure la corresponsabilitat efectiva entre homes i dones.

  • Facilitar més temps social per a la ciutadania.

  • Adoptar models de gestió del temps més eficients.

  • Implantar progressivament la reforma horària.

  • Conscienciar sobre el temps com a factor clau per al benestar diari de les persones.