Vés al contingut

UCF participa en el congrés internacional FIAD – Foro de Innovación en Aprendizaje y Desarrollo

Aprenentatge en salut
Internacional

Unió Consorci Formació ha participat en la segona edició del congrés FIAD (Foro de Innovación para el Aprendizaje y el Desarrollo) que s’està portant a terme els dies 7-8-9 de juny de manera online, i en la que han assistit més de 2.500 persones del món de l’aprenentatge a les organitzacions de més de 30 paísos.

fiad poster.jpg
aprendizaje fiad.jpg

Conjuntament amb el professor Jose Luis Alonso de la Universitat de Mondragon, Oscar Dalmau d’UCF ha compartit l’experiència de formació d’UCF, centrada en potenciar la cultura d’aprenentatge a les organitzacions i desenvolupar la capacitat d’aprendre a aprendre en persones i equips.

En els darrers temps, des d’UCF hem posat en marxa diferents iniciatives orientades a aquesta voluntat de generar hàbits d’aprenentatge des de l’experiència:

El programa FADI – Formació, Aprenentatge, Desenvolupament i Innovació, títol d’Expert Universitari desenvolupat per a més de 50 referents de talent i desenvolupament professional del sector a Catalunya.

Diferents programes formatius orientats a persones docents, formadores internes i tutores de residents dels hospitals i organitzacions de salut, per tal d’acompanyar el desplegament de comunitats de pràctica, estratègies d’aprenentatge des del dia a dia, aprenentatge entre parells, etc.

Un programa de formació pensat per a comandaments i directius, en el que han participat més de 150 persones en els darrers mesos, i que connectarem amb un nou simulador online que estem acabant de desenvolupar i un landscape digital per tal de generar pautes d’hàbits de treball i desenvolupament professional en els equips.

En definitiva, tota una estratègia per ajudar i acompanyar als equips i a les organitzacions de salut i social a que aprenguin a aprendre. L’aprenentatge continuat es connecta amb la curiositat, la innovació i la capacitat d’adaptació als canvis que estan succeint al sector i, per tant, esdevenen competències cognitives clau per als professionals.