Vés al contingut

Desenvolupament de persones i equips a Clínica Salus Infirmorum

Cas d'èxit

Desenvolupem un programa formatiu amb l'objectiu de millorar l'acompliment professional dins del marc de lideratge i direcció de persones i equips.

clinica_salus

Durant l'any 2022, la gerència de Clínica Salus Infirmorum, juntament amb les direccions funcionals i els responsables de coordinació, va dur a terme el programa sobre “Rol i Lideratge relacional” amb l'objectiu de millorar l'acompliment professional dins del marc de lideratge i direcció de personal i equips sota la seva responsabilitat.

Enguany, l'enfocament de la Clínica Salus Infirmorum continua amb un ferm compromís amb el desenvolupament dels seus líders i caps d'equip, centrant-se en la millora d'una de les habilitats essencials en el paper dels directius i responsables: el "Desenvolupament de Persones i Equips".

Com a part integral del programa de formació co-dissenyat amb Unió Consorci Formació, s'ha realitzat recentment una sessió destinada a la comprensió de la "Matriu de Talent" o "9 Box Grid". L’activitat va ser conduïda per Mònica Buqueras, la Talent Development Manager de l'Hospital General de Granollers i experta en aquesta eina.

La "Matriu de Talent" ens ajuda a situar cada membre de l'equip en un gràfic en funció de dues coordenades: el seu rendiment actual i el seu potencial de creixement. La intersecció d'aquestes coordenades desplega noves dimensions dins de la matriu i, segons la ubicació d'un professional en aquesta matriu, es suggereixen estratègies específiques per estimular el seu talent personal i contribuir al desenvolupament global de l'equip.

El programa enfocat en el "Desenvolupament de Persones i Equips" incorpora dinàmiques de joc com el "Management Colors", que convida a la reflexió sobre les competències clau en el marc del lideratge i desenvolupament d'equips. 

A més, també inclou el coneixement i la pràctica per dur a terme converses de desenvolupament, un marc idoni per potenciar el talent dels professionals de l'entitat.

Des de UCF, agraïm la confiança de la direcció de Clínica Salus Infirmorum i el seu compromís amb el seu creixement i el del conjunt de professionals que integren l'entitat.