Vés al contingut

Actualització farmacoterapèutica en la indicació infermera: implicacions en la seguretat del pacient i en la sostenibilitat del sistema sanitari

Característiques del curs

Adreçat a

Infermeres/ers
Modalitats
En línia síncrona
Hores
12h
Competències
Tècnica

Actualment no hi ha cap edició programada d'aquest curs.

Si vols rebre informació quan publiquem una nova edició, deixa’ns el teu contacte.
Presentació

L’habilitació dels professionals d’infermeria per a la indicació de medicaments i productes sanitaris suposa una necessitat de tenir actualitzats els seus coneixements, especialment en els aspectes més pràctics de la farmacoteràpia i de seguretat de pacient i d’indicadors de gestió de qualitat en la prescripció en el sistema públic de salut.

 

Objectius d'aprenentatge

Objectius generals:

 • Conèixer les darreres actualitzacions i posada al dia en farmacoteràpia dins els àmbits de la indicació infermera.

Objectius específics:

 • Aprendre coneixement bàsics en farmacoteràpia i seguretat del pacient dels fàrmacs inclosos al catàlegs disponible per a infermeria.

 • Conèixer els indicadors de prescripció de qualitat de la prescripció en el sistema públic.

 • Conèixer les darreres novetats en la farmacoteràpia per infermeria en diferents àmbits terapèutics.

   

Contingut

Sessions

Data

Temàtica 

Formador/a

Sistema sanitari i instruments de gestió clínica en la utilització de medicaments i productes sanitaris

22/02/2024

15:30 h a 17:00 h

 1. El sistema sanitari i el finançament i accés als medicaments
 2. Indicadors de qualitat en la prescripció
 3. Catàleg i guies d’indicació infermera

Mª Carmen Solera 

Mar Cervera

Farmacoteràpia del tractament de l’insomni i indicació de productes d’incontinència per a infermeria

29/02/2024

15:30 h a 17:00 h

 1. Farmacoteràpia per a infermeria del tractament de l'insomni
 2. Indicació de productes per a la incontinència urinària

Montse Cols

Nuria Gotanegra

Farmacoteràpia del sistema digestiu per a infermeria

07/03/2024

 15:30 h a 17:00 h

 1. Fàrmacs del Sistema Digestiu:
  • Antiàcids/Antiulcerosos
  • Laxants/Antidiarrèics
  • Pre i Probiòtics
  • Suplements minerals i vitamines

Jordi Fernandez Morato 

Eduard Ortiz

Farmacoteràpia del sistema respiratori i del tractament del dolor per a infermeria

14/03/2024

15:30 h a 17:00 h

 1. Sistema respiratori:
  • Antihistamínics
  • Antigripals/ Antitussius / Mucolítics /Anticongestionants
  • Tractaments farmacològics per a la deshabituació tabàquica
 2. Farmacoteràpia per a infermeria del tractament del dolor
  • Analgèsics i Antiinflamatoris

Maite Pérez

Mª Carmen Solera 

Productes sanitaris i medicaments en les cures d’infermeria i ostomies

21/03/2024

15:30 h a 17:30 h

 1. Indicació d’apòsits i altres productes sanitaris per a les cures i Farmacoteràpia per a Infermeria de la Guia CatSalut d'ostomies

Jose Antonio Garcia

Farmacoteràpia dels sentits per a infermeria

28/03/2024

15:30 h a 17:00 h

 1. Farmacoteràpia per a Infermeria del tractament d'afeccions dermatològiques, oculars i de l'oïda

Mònica Muñoz

Protocols d’indicació de medicaments per al tractament de ferides i cremades per a infermeria

04/04/2024

15:30 h a 17:00 h

 1. Farmacoteràpia per a Infermeria de la Guia CatSalut de Ferides
 2. Farmacoteràpia per a Infermeria de la Guia CatSalut de Cremades

Sonia Moreno 

Ana Rubio

Correcta indicació infermera

11/04/2024

15:30h a 16:30h

 1. Recomanacions tècniques per una correcta indicació infermera

Mª Carmen Solera

Maria Victoria Zaplana

 

Metodologia
illustracio_1

Les 8 sessions es realitzaran a través de l’eina de zoom, on s’enregistraran, per poder penjar a l’aula virtual i consultar-les al llarg de dues setmanes. D’aquesta manera poder revisar les sessions ja realitzades en cas de no haver pogut assistir. 

Aquestes sessions seran síncrones i, tindran una durada d’una hora i mitja, excepte la 5a sessió, que tindrà una durada de dues hores, i la 8a que tindrà una durada d’una hora. L’horari serà de 15:30h a 17:00 hores. Es treballaran conceptes teòrics i s’introduiran elements pràctics.  

Un cop finalitzada cada sessió, es disposarà d’una setmana per a realitzar el qüestionari d’avaluació lligat als continguts facilitats. Aquest qüestionari estarà ubicat a l’aula virtual del campus d’UCF.

 

Avaluació

L’element fonamental d’avaluació establert en aquest curs són els qüestionaris vinculats als continguts facilitats a cadascuna de les sessions de la formació, que permeten avaluar individualment els coneixements adquirits.

Les condicions necessàries per superar el curs són les següents:

 • Assistir al 80% de les sessions.

 • Que la nota mitjana obtinguda als qüestionaris sigui igual o superior a 7.

En finalitzar, els alumnes valoraran el curs mitjançant una enquesta de satisfacció que inclou la qualificació del professorat, material, documentació i coneixements i habilitats aconseguides.

 

Acreditació

Els participants del curs rebran un certificat d’aprofitament expedit per UCF i acreditat pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries – Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud, prèvia superació dels requisits d’avaluació.