Vés al contingut

Compliance en l’àmbit sanitari

Característiques del curs

Adreçat a

Tots/es les professionals
Modalitats
En línia tutoritzat
Hores
6h
Competències
Transversal

Actualment no hi ha cap edició programada d'aquest curs.

Si vols rebre informació quan publiquem una nova edició, deixa’ns el teu contacte.
Presentació

La responsabilitat penal de la persona jurídica és aquella derivada de la comissió d’un delicte que pot afectar una organització, més enllà de les persones que hagin comès els fets. Aquesta responsabilitat, figura força recent a l’Estat espanyol, obliga les organitzacions a prendre mesures de prevenció dels delictes i de reacció en cas que es produeixin. 

En aquest curs es realitza una introducció als conceptes de delicte i de responsabilitat penal. Així mateix, s’identifiquen els instruments de prevenció i detecció de conductes il·lícites dels quals s’ha de dotar una organització en el marc de la implementació d’un programa de compliance. També s’analitzen les particularitats que ha de presentar aquest programa en el marc de les organitzacions sanitàries. 

Finalment, es mostren casos pràctics per tal de comprendre com actuen les mesures adoptades en el marc del compliance en la prevenció, detecció i correcció de conductes il·lícites i, en cas de cometre’s un delicte, en la reducció o exempció de la responsabilitat derivada a la qual ha de fer front l’organització.

 

Objectius d'aprenentatge
 • Introduir els conceptes de responsabilitat penal corporativa i de compliment normatiu aplicables a les entitats de l’àmbit sanitari. 

 • Presentar les mesures de prevenció que cal aplicar en el marc d’un programa de compliance.

   

Contingut
 1. Introducció al compliance. 

 2. Els programes de compliance a les organitzacions. 

 3. Els programes de compliance en l’àmbit sanitari. 

 4. Casos pràctics de compliance.

 

Metodologia

Per realitzar aquesta formació els i les participants disposen d’un espai virtual on trobaran tots els materials didàctics interactius necessaris, les activitats i els qüestionaris d’avaluació, així com un conjunt d’eines que faciliten la comunicació. 

Els materials didàctics del curs estan pensats per facilitar l’experiència d’aprenentatge, amb activitats d’autoavaluació i de reflexió, així com eines i recursos audiovisuals desenvolupats a mida, en els quals, professionals experts traslladen i reforcen aprenentatges de valor; uns aprenentatges que ajuden a fer transferible el coneixement.

Durant tot el procés d’aprenentatge, els i les participants estan acompanyats per: 

 • La tutoria, que atendrà les consultes que puguin sorgir respecte al curs. 

 • L’equip de coordinació acadèmica per resoldre qualsevol consulta o incidència de caràcter tècnic sobre el funcionament de l’aula.

   

Avaluació

L’element fonamental d’avaluació establert en aquest curs és el qüestionari final, exercici que permet avaluar individualment els coneixements adquirits sobre cadascun dels temes corresponents. 

Les condicions necessàries per superar el curs són les següents: 

 • Visualitzar-ne tot el contingut. 

 • Obtenir una nota al qüestionari igual o superior a 7. 

En finalitzar, els i les participants valoraran el curs mitjançant una enquesta de satisfacció que inclou la qualificació del professorat, del material, de la documentació i dels coneixements i les habilitats aconseguits.

 

Acreditació

Els participants del curs rebran un certificat d’aprofitament expedit per UCF, prèvia superació dels requisits d’avaluació.