Vés al contingut

Cures auxiliars i maneig del pacient en un centre sociosanitari

Característiques del curs

Adreçat a

TCAIs
Modalitats
En línia tutoritzat
Hores
35h

Pròximes edicions

 • Subvencionat

  Programes de formació no formal, d'especialitats vinculades a qualificacions professionals (MR2023)
  Lloc
  Campus virtual d'UCF
  Modalitat
  En línia tutoritzat
  Idioma/es
  Català
Presentació
scss_cures_auxiliars_centre_sociosanitari.jpg

Els avenços en salut i en altres àmbits de la societat han comportat un creixement de l'esperança de vida i, consegüentment, un envelliment de la població. Aquest envelliment, malauradament, ha vingut acompanyat d’un augment de les malalties cròniques i de les situacions de dependència.

Respondre a les demandes sociosanitàries que això genera no només implica mantenir o millorar la salut, sinó també ajudar a viure amb la malaltia o la discapacitat, tot cercant el benestar i la millora de la qualitat de vida de les persones malaltes i dels seus familiars.

L’actuació de la TCAI, com a membre de l’equip d’infermeria, és clau per oferir una atenció de qualitat a la persona que ha perdut l’autonomia, des de l’observació de les seves necessitats, el tracte i l’atenció en alimentació, higiene i mobilització.

 

Objectius d'aprenentatge

Objectius generals:

 • Mantenir i millorar les aptituds i competències del personal TCAI en un centre sociosanitari en les activitats diàries.

Objectius específics:

 • Millorar la capacitació professional en l’atenció a la persona des d’un punt de vista integral, aplicant el model d’ACP en totes les activitats dutes a terme en un centre sociosanitari.

 • Actualitzar els coneixements i les tècniques relacionades amb l’atenció a la persona en un centre sociosanitari.

 • Conèixer les novetats relacionades amb la Llei de la dependència i l’atenció a persones dependents.

 

Competències i habilitats 

En aquesta formació es pretén assolir: 

 • Competència en atenció centrada en la persona.

 • Habilitats comunicatives.

 • Coneixements tècnics especialitzats.

 

Contingut
 • Mòdul 1. Tipologia de pacients de centres sociosanitaris i tipus de centres sociosanitaris (1 h)

  • Llarga i mitjana estada i hospital de dia

 • Mòdul 2. Valoració geriàtrica del pacient en centres sociosanitaris (4 h)

  • Funcionalitat

  • Fragilitat

  • Valoració mental i social

  • Estat nutricional

 • Mòdul 3. Suport a la recepció i acolliment de persones dependents en centres sociosanitaris (2 h)

 • Mòdul 4. L’atenció higiènica i alimentària (4 h)

  • Mobilització

  • Manteniment

  • Millora de les activitats diàries

  • Dieta en un centre sociosanitari

 • Mòdul 5. Prevenció i maneig de patologies comunes en residències (5 h)

 • Mòdul 6. Prevenció i maneig de síndromes geriàtriques (5 h)

  • UPP

  • Demències

  • Depressió

  • Solitud

  • Caigudes

 • Mòdul 7. Suport psicosocial i atenció relacional i comunicativa en centres sociosanitaris (4 h)

  • Introducció al suport psicosocial a centres sanitaris

  • Atenció relacional i humanització de l'atenció intermèdia. Habilitats de comunicació efectiva

  • Estratègies de suport psicosocial

  • Cura dels professionals

 • Mòdul 8. Activitats de rehabilitació i animació social de persones dependents als centres sociosanitaris (4 h)

 • Mòdul 9. Procediment d’ingrés involuntari (1 h)

 • Mòdul 10. Subjeccions mecàniques (2 h)

 • Mòdul 11. Coordinació sociosanitària (1 h)

 • Mòdul 12. Informació bàsica sobre la Llei de la dependència (2 h)

 • Continguts de sostenibilitat o economia verda (al llarg del curs)

  • Gestió de residus

  • Empremta ecològica

  • Vinculació de les polítiques de salut i estratègia del centre amb els ODS 2030

 

Metodologia
illustracio_1

Per fer aquesta formació els i les participants disposen d’un espai virtual on trobaran tots els materials didàctics interactius necessaris, les activitats i els qüestionaris d’avaluació, i també un conjunt d’eines que faciliten la comunicació. 

Els materials didàctics del curs estan pensats per facilitar l’experiència d’aprenentatge, amb activitats d’autoavaluació i de reflexió; uns aprenentatges que ajuden a fer transferible el coneixement.

Aquesta experiència d’aprenentatge inclou històries o casos pràctics que permeten contextualitzar i connectar de manera significativa i vivencial amb els continguts teòrics.

Durant tot el procés d’aprenentatge els i les participants estaran acompanyats/ades per: 

 • La tutoria que atendrà les consultes que puguin sorgir respecte al curs. 

 • L’equip de coordinació acadèmica per resoldre qualsevol consulta o incidència de caràcter tècnic sobre el funcionament de l’aula.

 

Avaluació

L’element fonamental d’avaluació establert en aquest curs és el qüestionari final de cada mòdul, que permet comprovar individualment els coneixements adquirits sobre cadascun dels temes corresponents.

Les condicions necessàries per superar el curs són les següents:

 • Visualitzar-ne tot el contingut.
 • Obtenir una nota als qüestionaris igual o superior a 7.

En finalitzar, els i les participants valoraran el curs mitjançant una enquesta de satisfacció que inclou la qualificació del professorat, del material, de la documentació i dels coneixements i les habilitats que s’han adquirit.

 

Acreditació

Els participants del curs rebran un certificat d’aprofitament expedit per UCF, prèvia superació dels requisits d’avaluació.