Vés al contingut

Infeccions nosocomials

Característiques del curs

Adreçat a

Metges/esses
Altres facultatius/ives (LOPS)
Infermeres/ers
TCAIs
Altres aux. i tècnics/ques (LOPS)
Fisioterapeutes
Nutricionistes
Altres professionals assistencials
Altres facultatius com farmacèutics i microbiòlegs
Modalitats
En línia tutoritzat
Hores
20h
Competències
Tècnica

Actualment no hi ha cap edició programada d'aquest curs.

Si vols rebre informació quan publiquem una nova edició, deixa’ns el teu contacte.
Presentació
Infeccions nosocomials

Les infeccions relacionades amb l'atenció sanitària abasten aquelles infeccions que, encara que no es produeixin durant l'ingrés hospitalari, estan relacionades amb processos diagnòstics i terapèutics. 

Tenen una especial importància perquè són freqüents, perquè generen una important morbiditat, per la mortalitat associada, pels costos que generen al sistema sanitari, als i les pacients i, sobretot, perquè en gran manera són prevenibles. La importància d'aquest curs, per tant, rau en el fet que està a les nostres mans, com a professionals sanitaris, evitar que apareguin i minimitzar-ne les conseqüències.

 

Objectius d'aprenentatge
 • Sensibilitzar del risc d'infeccions nosocomials i de les seves conseqüències en l'entorn de treball. 

 • Dotar els i les participants d'eines per prevenir i controlar les infeccions associades a l'atenció sanitària més freqüents en la seva pràctica clínica.

 

Contingut
 1. Introducció a les infeccions nosocomials

  • Què son les infeccions nosocomials?

  • Mecanismes d’adquisició de les IRAS

  • Microorganismes d’especial rellevància 

 2. Aspectes generals sobre prevenció i control de les infeccions nosocomials 

  • Importància de la prevenció de les infeccions nosocomials

  • Vigilància epidemiològica de les infeccions nosocomials

  • Mesures de procés a les infeccions nosocomials 

 3. Mesures generals de prevenció de les infeccions nosocomials

  • La higiene de mans

  • Precaucions estàndards i aïllaments

  • Àrees d'ambient controlat hospitalari

  • Neteja hospitalària

 4. Mesures específiques de prevenció de les infeccions nosocomials

  • Infeccions per dispositius: bacterièmia associada a catèter (BAC)

  • Infeccions per dispositius: pneumònia associada a la ventilació (PAV)

  • Infeccions per dispositius: infecció urinària associada al sondatge vesical

  • Infeccions de localització quirúrgica (ILQ) 

  • Diarrea associada a Clostridium difficile

  • Infeccions per microorganismes multiresistents (MMR)

  • Tuberculosi nosocomial

  • Grip nosocomial

 

Metodologia
illustracio_1

Per realitzar aquesta formació els i les participants disposen d’un espai virtual on trobaran tots els materials didàctics interactius necessaris, les activitats i els qüestionaris d’avaluació, així com un conjunt d’eines que faciliten la comunicació. 

Els materials didàctics del curs estan pensats per facilitar l’experiència d’aprenentatge, amb activitats d’autoavaluació i de reflexió; uns aprenentatges que ajuden a fer transferible el coneixement. 

Durant tot el procés d’aprenentatge, els i les participants estan acompanyats per: 

 • La tutoria, que atendrà les consultes que puguin sorgir respecte al curs. 
 • L’equip de coordinació acadèmica per resoldre qualsevol consulta o incidència de caràcter tècnic sobre el funcionament de l’aula.

 

Avaluació

L’element fonamental d’avaluació establert en aquest curs és el qüestionari final, exercici que permet avaluar individualment els coneixements adquirits sobre cadascun dels temes corresponents. 

Les condicions necessàries per superar el curs són les següents: 

 • Visualitzar-ne tot el contingut. 
 • Obtenir una nota al qüestionari igual o superior a 7. 

En finalitzar, els i les participants valoraran el curs mitjançant una enquesta de satisfacció que inclou la qualificació del professorat, del material, de la documentació i dels coneixements i les habilitats aconseguits

 

Acreditació

Els participants del curs rebran un certificat d’aprofitament expedit per UCF, prèvia superació dels requisits d’avaluació.