Vés al contingut

Infermeria i farmacologia avançada

Característiques del curs

Adreçat a

Infermeres/ers
Modalitats
En línia tutoritzat
Hores
30h
Competències
Tècnica

Actualment no hi ha cap edició programada d'aquest curs.

Si vols rebre informació quan publiquem una nova edició, deixa’ns el teu contacte.
Presentació
Infermeria i farmacologia avançada

En els darrers anys estem observant un increment continuat en la utilització de fàrmacs, que es deu a factors com l’increment en la recerca de nous medicaments; l’augment de l’esperança de vida, amb pacients d’edat avançada amb multimorbiditat que requereixen múltiples tractaments;  la introducció de les recomanacions de tractament farmacològic en les guies de pràctica clínica i, en un context global,  l’augment de persones que tenen accés als medicaments. 

Les competències del professionals d’infermeria comprenen diferents parts del procés farmacoterapèutic i no només l’administració de medicaments. En aquest sentit, un dels grans reptes que planteja avui en dia la farmacoteràpia és l’avaluació de resultats en salut, especialment en el seguiment dels processos crònics. 

Al llarg del curs es descriuen diverses categories de fàrmacs, moltes vegades desconeguts pels professionals d’infermeria i les característiques generals del tractament més adient per emprar-los, així com els possibles errors de medicació i la conciliació per reduir-los. 

 

Objectius d'aprenentatge
 • Ampliar la farmacologia dels medicaments emprats en clínica per aconseguir una millora en la qualitat assistencial en la pràctica diària d’infermeria.

 • Adquirir els coneixements bàsics sobre la utilització terapèutica dels diversos fàrmacs.

 • Adquirir la capacitat de buscar i avaluar de forma crítica informació sobre els preparats i la seva utilització.

 • Formar-se com a professional sanitari amb capacitat de donar consell professional rigorós sobre l’ús dels diferents fàrmacs.

 

Contingut
 1. Farmacologia Antibiòtica 

 2. Plantes medicinals 

 3. Drogues vasoactives 

 4. Farmacologia d’intubació 

 5. Reposició de líquids i electròlits 

 6. Farmacologia en psiquiatria 

 7. Drogues de disseny 

 8. Farmacologia especial en situacions especials 

 9. Fàrmacs perillosos

 10. Conciliació de medicació 

 11. Error de medicació

 

Metodologia
illustracio_1

La formació en línia d’UCF té el participant com a eix central del procés formatiu. És a partir d’ell que es desenvolupa l’acció d’aprenentatge. 

Per a realitzar aquesta formació, el participant disposa d’un espai virtual on trobarà tots els materials didàctics, les activitats i un conjunt d’eines que faciliten la comunicació, el treball col·laboratiu i l’intercanvi entre els participants i el tutor, així com els instruments formals d’avaluació.

A banda dels continguts formatius, l’aula incorpora tot un seguit d’activitats –casos pràctics, lectures, debats, etc.– amb què complementar i posar en pràctica els coneixements adquirits, sempre amb l’acompanyament i supervisió d’un tutor expert en la matèria. 

 

Avaluació

L’element fonamental d’avaluació establert en aquest curs és el qüestionari final, exercici que permet avaluar individualment els coneixements adquirits sobre cadascun dels temes corresponents.

Les condicions necessàries per superar el curs són les següents:

 • Visualitzar-ne tot el contingut.
 • Obtenir una nota al qüestionari igual o superior a 7. 

En finalitzar, els i les participants valoraran el curs mitjançant una enquesta de satisfacció que inclou la qualificació del professorat, del material, de la documentació i dels coneixements i les habilitats aconseguits.

 

Acreditació

Els participants del curs rebran un certificat d’aprofitament expedit per UCF, prèvia superació dels requisits d’avaluació.