Vés al contingut

Infermeria i la interpretació de l'ECG

Característiques del curs

Adreçat a

Comandaments
Metges/sses
Infermeres/ers
TCAIs
Fisioterapeutes
Modalitats
En línia tutoritzat
Hores
16h
Competències
Tècnica

Actualment no hi ha cap edició programada d'aquest curs.

Si vols rebre informació quan publiquem una nova edició, deixa’ns el teu contacte.
Presentació

Nombroses malalties cardíaques modifiquen l’activació elèctrica del cor i, com a conseqüència, produeixen alteracions a l’electrocardiograma (ECG) que moltes vegades són diagnòstiques. La rendibilitat diagnòstica, la innocuïtat i el baix cost d’aquesta tècnica n’han fet un element bàsic en l’estudi cardiovascular de tot pacient, cardiòpata o no. 

La interpretació de l’ECG a un nivell bàsic requereix només l’aplicació d’uns conceptes simples que ens permeten arribar amb precisió a la majoria dels diagnòstics electrocardiogràfics. 

En aquesta formació t'ensenyarem a fer una interpretació bàsica de l’electrocardiograma. No pretenem que en acabar el curs sàpigues interpretar tots els ECG, però sí l’ECG normal i aquelles alteracions més freqüents i importants que la infermera ha de saber detectar per tal de fer una actuació ràpida i eficaç. 

Objectius d'aprenentatge

Objectius generals: 

 • Ser capaç d'interpretar, a escala bàsica, els electrocardiogrames en infermeria. 

Objectius específics: 

 • Localitzar les diferents àrees cardíaques. 

 • Diferenciar les funcions de les diverses àrees cardíaques. 

 • Reconèixer un ECG normal. 

 • Identificar les principals alteracions com a resultat de l'anàlisi de l’ECG.

   

Contingut
 1. Introducció i anatomia del cor 

  • Anatomia i funció cardíaca 

  • Electrofisiologia cardíaca 

 2. Realització d'un electrocardiograma 

  • L’electrocardiograma 

  • El sistema de registre 

  • Com fer un electrocardiograma? 

 3. ECG normal 

  • Ondes i intervals 

  • Eix i càlcul de l’eix 

  • Càlcul de la freqüència cardíaca 

  • Com interpretar l’ECG? 

 4. ECG alterat: blocatges i isquèmia 

  • Creixement de cavitats 

  • Blocatges 

  • Cardiopatia isquèmica 

  • Altres patologies 

 5. ECG alterat: arrítmies 

  • Les arrítmies 

  • Arrítmies supraventriculars 

  • Arrítmies ventriculars 

  • Síndromes de preexcitació ventricular

    

Metodologia

Per realitzar aquesta formació els i les participants disposen d’un espai virtual on trobaran tots els materials didàctics interactius necessaris, les activitats i els qüestionaris d’avaluació, així com un conjunt d’eines que faciliten la comunicació. 

Els materials didàctics del curs estan pensats per facilitar l’experiència d’aprenentatge, amb activitats d’autoavaluació i de reflexió, així com eines i recursos audiovisuals desenvolupats a mida, en els quals, professionals experts traslladen i reforcen aprenentatges de valor; uns aprenentatges que ajuden a fer transferible el coneixement. 

Juntament amb els conceptes teòrics que necessàriament s’han d’adquirir per poder interpretar un electrocardiograma correctament, els i les participants trobaran un ampli ventall d’activitats per practicar. I és que l’ECG es podria definir com un idioma que utilitza el cor per comunicar-se i, com a tal, sempre s’ha de practicar per mantenir al dia i millorar. És per això que aquesta formació incideix especialment en la pràctica de la interpretació dels ECG. 

Durant tot el procés d’aprenentatge, els i les participants estan acompanyats per:

 • La tutoria, que atendrà les consultes que puguin sorgir respecte al curs. 

 • L’equip de coordinació acadèmica per resoldre qualsevol consulta o incidència de caràcter tècnic sobre el funcionament de l’aula.

   

Avaluació

L’element fonamental d’avaluació establert en aquest curs és el qüestionari final, exercici que permet avaluar individualment els coneixements adquirits sobre cadascun dels temes corresponents.

Les condicions necessàries per superar el curs són les següents: 

 • Visualitzar-ne tot el contingut. 

 • Obtenir una nota al qüestionari igual o superior a 7. 

En finalitzar, els i les participants valoraran el curs mitjançant una enquesta de satisfacció que inclou la qualificació del professorat, del material, de la documentació i dels coneixements i les habilitats aconseguits.

 

Acreditació

Els participants del curs rebran un certificat d’aprofitament expedit per UCF, prèvia superació dels requisits d’avaluació.