Vés al contingut

Manipulació d’aliments i seguretat alimentària en l’àmbit sanitari

Característiques del curs

Adreçat a

Altres facultatius/ves (LOPS)
Infermeres/ers
TCAIs
Nutricionistes
Altres professionals assistencials
Personal de cuina i de servei
Modalitats
En línia tutoritzat
Hores
4h
Competències
Tècnica

Actualment no hi ha cap edició programada d'aquest curs.

Si vols rebre informació quan publiquem una nova edició, deixa’ns el teu contacte.
Presentació
Manipulació d’aliments i seguretat alimentària en l’àmbit sanitari

Un dels factors als quals és sensible un o una pacient d'un centre hospitalari és la qualitat del menjar servit i, segueixi la dieta que segueixi, serà important a l'hora d'avaluar l'atenció rebuda. És per això que la seguretat alimentària representa una qüestió inicial i ineludible que està íntimament lligada a la qualitat del menjar, i més tenint present l’especial incidència dels efectes indesitjables que podria tenir sobre els nostres pacients. 

Un dels objectius de la higiene alimentària és el compliment de pràctiques encaminades a garantir la innocuïtat i la salubritat dels aliments, ja que és essencial per a la protecció de la salut.

Per tant, el personal que treballa en establiments on s’elaboren, emmagatzemen, distribueixen i serveixen productes alimentaris ha de conscienciar-se de la importància i repercussió social que té el correcte desenvolupament del seu treball, així com la seva influència en la qualitat sanitària del producte final. 

El Reglament (UE) 852/2004 indica que els operadors de la indústria alimentària han de garantir: 

 • La supervisió i la instrucció o formació dels manipuladors en qüestions d'higiene alimentària en funció de la seva activitat laboral. 
 • Que les persones responsables de l'APPCC rebin formació adequada.

 

Objectius d'aprenentatge
 • Conèixer i complir les instruccions de treball establertes pels centres sanitaris per tal de garantir la seguretat i la innocuïtat dels aliments. 

 • Complir les normes d’higiene referents a actituds, hàbits i comportaments en el lloc de treball de les persones que estan en contacte amb els aliments en l'àmbit sanitari (personal de cuina, cafeteria, personal sanitari, etc.). 

 • Conèixer els requisits legals sobre la manipulació d'aliments i la seguretat alimentària en l'àmbit sanitari.

 

Contingut
 1. El manipulador d’aliments 

 2. Higiene alimentària 

 3. Contaminació dels aliments 

 4. Malalties transmeses pels aliments 

 5. Hàbits higiènics del personal manipulador 

 6. Pràctiques correctes d’higiene durant la manipulació 

 7. Neteja i desinfecció de les instal·lacions, equips, estris i superfícies 

 8. Al·lèrgies i intoleràncies alimentàries 

 9. L’autocontrol i el sistema APPCC 

 10. Mesures per a la contenció de la transmissió del coronavirus SARS-CoV-2 durant la manipulació d’aliments

 

Metodologia
illustracio_1

Per realitzar aquesta formació els i les participants disposen d’un espai virtual on trobaran tots els materials didàctics interactius necessaris, les activitats i els qüestionaris d’avaluació, així com un conjunt d’eines que faciliten la comunicació.

Els materials didàctics del curs estan pensats per facilitar l’experiència d’aprenentatge, amb activitats d’autoavaluació i de reflexió, així com eines i recursos gràfics que ajuden a fer transferible el coneixement. 

Durant tot el procés d’aprenentatge, els i les participants estan acompanyats per: 

 • La tutoria, que atendrà les consultes que puguin sorgir respecte al curs. 
 • L’equip de coordinació acadèmica per resoldre qualsevol consulta o incidència de caràcter tècnic sobre el funcionament de l’aula.

 

Avaluació

L’element fonamental d’avaluació establert en aquest curs és el qüestionari final, exercici que permet avaluar individualment els coneixements adquirits sobre cadascun dels temes corresponents. 

Les condicions necessàries per superar el curs són les següents: 

 • Visualitzar-ne tot el contingut. 
 • Obtenir una nota al qüestionari igual o superior a 7. 

En finalitzar, els i les participants valoraran el curs mitjançant una enquesta de satisfacció que inclou la qualificació del professorat, del material, de la documentació i dels coneixements i les habilitats aconseguits.

 

Acreditació

Els participants del curs rebran un certificat d’aprofitament expedit per UCF, prèvia superació dels requisits d’avaluació.