Vés al contingut

Mapes del talent

Característiques del curs

Adreçat a

Comandaments
Altres professionals assistencials
Professionals que liderin equips
Modalitats
En línia tutoritzat
Hores
5h
Competències
Tècnica

Actualment no hi ha cap edició programada d'aquest curs.

Si vols rebre informació quan publiquem una nova edició, deixa’ns el teu contacte.
Presentació
Mapa de talent curs.png

Els comandaments i les persones directives són responsables de la gestió del talent dels seus equips, com a equip i de forma individual. Per tant, és important facilitar les condicions perquè tot/a col·laborador/a pugui desplegar el seu potencial màxim. 

Això es pot fer situant les persones en aquelles funcions o llocs que s’adeqüin més a les seves capacitats i habilitats. 

Així doncs, una de les competències dels comandaments és desenvolupar persones, que correspon a l’habilitat d’identificar potencialitats i necessitats de desenvolupament de l’equip, oferint a cada persona l’ajuda i l’entorn més adequat perquè pugui millorar i desplegar tot el seu potencial.

La matriu del talent és una eina que permet situar les persones de l’equip en un mapa a partir del seu potencial futur i el seu rendiment o contribució actual. 

Aquesta eina ens permet, com a comandaments, prendre decisions per gestionar i desenvolupar les persones de l’equip, així com prendre decisions en promocions i la planificació de la successió. 

A partir de situar les persones dins de la matriu, la mateixa eina ens aporta estratègies de gestió de les persones en funció del quadrant on es trobin, convertint-se, per tant, en una eina fonamental en la gestió i la planificació de les persones i de l’equip. 

En aquest curs, amb un enfocament proactiu i dinàmic de la gestió de persones, es podrà veure tot plegat amb detall.

 

Objectius d'aprenentatge
 • Descobrir com es vincula la matriu del talent a la gestió de persones. 

 • Comprendre què aporta la representació visual del talent de l’equip al lideratge. 

 • Conèixer com gestionar des del lideratge les persones que estan en els diferents espais de la matriu. 

 • Saber aplicar la matriu de mapa del talent al mateix equip.

   

Contingut
 1. Els comandaments com a responsables del talent de l’equip

  • Què entenem per talent i per gestionar el talent? 

  • Gestionar el talent forma part del rol de comandament

 2. La matriu de talent

  • Què entenem per rendiment i per potencial? 

  • La matriu de 9 caixes (9 box grid)

  • Com s’elabora la matriu de 9 caixes? 

  • Com es fa el procés de valoració?

 3. Estratègies de lideratge i desenvolupament en funció de la ubicació en la matriu de talent

  • Com són els i les professionals en cada quadrant? 

  • Com es potencia els i les professionals en cada quadrant? 

  • Què aporten els mapes de talent a les organitzacions? 

  • Reflexiona

    

Metodologia
illustracio_1

Per realitzar aquesta formació els i les participants disposen d’un espai virtual on trobaran tots els materials didàctics interactius necessaris, les activitats i els qüestionaris d’avaluació, així com un conjunt d’eines que faciliten la comunicació. 

Els materials didàctics del curs estan pensats per facilitar l’experiència d’aprenentatge, amb activitats d’autoavaluació i de reflexió, així com eines i recursos audiovisuals desenvolupats a mida, en els quals es traslladen i reforcen aprenentatges de valor; uns aprenentatges que ajuden a fer transferible el coneixement. 

Una experiència d’aprenentatge que contextualitza i connecta, de manera significativa, els continguts per conèixer i entendre bé la conversa com a eina per al desenvolupament de les persones de l’equip. 

Durant tot el procés d’aprenentatge, els i les participants estan acompanyats per: 

 • La tutoria, que atendrà les consultes que puguin sorgir respecte al curs. 
 • L’equip de coordinació acadèmica per resoldre qualsevol consulta o incidència de caràcter tècnic sobre el funcionament de l’aula.

   

Avaluació

L’element fonamental d’avaluació establert en aquest curs és el qüestionari final, exercici que permet avaluar individualment els coneixements adquirits sobre cadascun dels temes corresponents. 

Les condicions necessàries per superar el curs són les següents: 

 • Visualitzar-ne tot el contingut. 
 • Obtenir una nota al qüestionari igual o superior a 7. 

En finalitzar, els i les participants valoraran el curs mitjançant una enquesta de satisfacció que inclou la qualificació del professorat, del material, de la documentació i dels coneixements i les habilitats aconseguits.

 

Acreditació

Els participants del curs rebran un certificat d’aprofitament expedit per UCF, prèvia superació dels requisits d’avaluació.