Vés al contingut

Prevenció i gestió de situacions de violència en la interacció amb els usuaris

Característiques del curs

Adreçat a

Comandaments
Metges/esses
Altres facultatius/ives (LOPS)
Infermeres/ers
TCAIs
Zeladors/ores
Altres aux. i tècnics/ques (LOPS)
Treballadors/ores socials
Administratius/ives sanitaris/àries
Auxiliars Administratius/ives sanitaris/àries
Professionals no assistencials
Modalitats
En línia tutoritzat
Hores
12h
Competències
Transversal

Actualment no hi ha cap edició programada d'aquest curs.

Si vols rebre informació quan publiquem una nova edició, deixa’ns el teu contacte.
Presentació

Les situacions de violència en la interacció amb les i els usuaris és un fet que està augmentat en els darrers anys i al qual cada vegada s’està parant més atenció a causa del risc que pot suposar per la salut i la seguretat de les persones treballadores i també de les organitzacions. Per això, és imprescindible aportar als i les professionals del sector sanitari i social un correcte coneixement de les principals causes d'aquestes situacions, per poder adoptar les mesures preventives necessàries treballant sobre casos reals amb les eines específiques per aplicar-les en els seus llocs de treball.

 

Objectius d'aprenentatge
 • Adquirir coneixements bàsics per identificar les situacions de risc. 

 • Treballar, sobre casos reals, les eines específiques de prevenció i gestió de la violència en lloc de treball. 

 • Adoptar una actitud preventiva vers possibles agressions físiques i verbals.

   

Contingut
 1. El context de situacions potencialment violentes en la nostra feina  

  • Els factors de risc psicosocial 

  • Situacions de violència i agressions en el nostre entorn de treball 

  • Efectes de l’exposició a riscos psicosocials 

  • Efectes en la salut i organització de les situacions d’exposició a la violència 

 2. Prevenció de situacions de violència des de diferents nivells d’interacció i d’intervenció 

  • Tipus de gestió davant d’una situació de violència en el lloc de treball 

  • Intervenció primària 

  • Intervenció secundària

  • Intervenció terciària 

 3. Com aturar situacions violentes i després tornar a un estat de calma 

  • Entorn físic 

  • Distàncies, actituds posturals i posicions d’alerta  

  • Estratègies preventives 

  • Maniobres 

  • Tècniques de relaxació

 

Metodologia
illustracio_1

Per fer aquesta formació el participant disposa d’un espai virtual on trobarà tots els materials didàctics interactius necessaris, les activitats i els qüestionaris d’avaluació, així com un conjunt d’eines que faciliten la comunicació. Els materials didàctics del curs estan pensats per facilitar l’experiència d’aprenentatge, amb activitats d’autoavaluació i de reflexió, així com eines i recursos audiovisuals desenvolupats a mida, en els quals professionals experts traslladen i reforcen aprenentatges de valor; uns aprenentatges que ajuden a fer transferible el coneixement.

Durant tot el procés d’aprenentatge els participants estan acompanyats per:

 • La tutorització que atendrà les consultes que puguin sorgir respecte al curs.
 • L’equip de coordinació acadèmica per resoldre qualsevol consulta o incidència de caire tècnic sobre el funcionament de l’aula.

 

Avaluació

L’element fonamental d’avaluació establert en aquest curs és el qüestionari final, exercici que permet avaluar individualment els coneixements adquirits sobre cadascun dels temes corresponents. 

Les condicions necessàries per superar el curs són les següents: 

 • Visualitzar-ne tot el contingut. 
 • Obtenir una nota al qüestionari igual o superior a 7. 

En finalitzar, els i les participants valoraran el curs mitjançant una enquesta de satisfacció que inclou la qualificació del professorat, del material, de la documentació i dels coneixements i les habilitats aconseguits.

 

Acreditació

Els participants del curs rebran un certificat d’aprofitament expedit per UCF, prèvia superació dels requisits d’avaluació.