Vés al contingut

Promoció de la salut a la feina: La cura de la salut del professional

Característiques del curs

Adreçat a

Comandaments
Professionals assistencials
Metges/sses
Altres facultatius/ves (LOPS)
Infermeres/ers
TCAIs
Altres aux. i tècnics/ques (LOPS)
Zeladors/res
Administratius/ves sanitaris/àries
Auxiliars Administratius/ves sanitaris/àries
Fisioterapeutes
Psicòlegs/ogues clínics/ques
Nutricionistes
Treballadors/es socials
Terapeutes ocupacionals
Altres professionals assistencials
Professionals no assistencials
Veterinaris/es, odontòlegs/ogues i estomatòlegs/ogues i estudiants i residents de les professions anteriors.
Modalitats
En línia tutoritzat
Hores
10h
Competències
Transversal

Actualment no hi ha cap edició programada d'aquest curs.

Si vols rebre informació quan publiquem una nova edició, deixa’ns el teu contacte.
Presentació
Promoció de la salut a la feina

Fa segles que diferents professionals de la medicina identificaven la relació entre les característiques personals en la vulnerabilitat de les persones davant el fet d’emmalaltir. Des d’inicis del segle passat, l’estudi cada vegada més rigorós d’aquestes intuïcions clíniques ambigües va configurant el que avui coneixem com la psicologia de l’estrès, disciplina que estudia la resposta de l’organisme humà davant els diferents esdeveniments de la vida. 

Avui existeix una àmplia evidència científica sobre la forma en que els factors intangibles de la vida influeixen en processos biològics que connecten directament amb l’aparició i desenvolupament de malalties que poden, fins i tot conduir a la mort. 

La salut ve determinada per diferents factors, biològics, psicològics i socials que interaccionen en els diferents escenaris en els que s’articulen els estils de vida. L’àmbit laboral i els factors psicosocials associats a ell, són factors que influeixen en gran mesura en la salut i en la malaltia. 

Els diferents mòduls d’aquest curs van destinats a aprofundir en el coneixement de la naturalesa del malestar emocional i de l’estrès com a un procés que il·lustra clarament la complexitat biopsicosocial de la salut.

 

Objectius d'aprenentatge
 • Conèixer les característiques dels estils de vida i de la salut dels professionals de la salut. 

 • Comprendre la naturalesa de l’estrès i la seva relació amb la salut. 

 • Identificar els recursos i les competències necessàries per a un afrontament positiu de l’estrès. 

 • Identificar actuacions concretes per a incrementar el benestar personal i professional.

   

Contingut
 1. L’estrès, salut i benestar professional

 2. La naturalesa de les emocions 

 3. De l’emoció a l’acció intel·ligent 

 4. Del pensament a l’acció

 

Metodologia

La formació en línia té el participant com a eix central del procés formatiu. És a partir d’ell que es desenvolupa l’acció d’aprenentatge. Per a realitzar aquesta formació, el participant disposa d’un espai virtual on trobarà tots els materials didàctics, les activitats i un conjunt d’eines que faciliten la comunicació, el treball col·laboratiu i l’intercanvi entre els participants i el tutor, així com els instruments formals d’avaluació.

 

Avaluació

L'element fonamental d'avaluació en aquest curs és el qüestionari, exercici que permet avaluar individualment els coneixements adquirits sobre la matèria impartida. 

Les condicions necessàries per superar el curs són les següents: 

 • Visualitzar tots els continguts del curs.

 • Obtenir una nota mitjana igual o superior a 7 a l’avaluació final. 

En finalitzar, els alumnes valoraran el curs mitjançant una enquesta de satisfacció que inclou la qualificació del professorat, material, documentació i coneixements i habilitats aconseguides.

 

Els participants del curs rebran un certificat d’aprofitament expedit per UCF, prèvia superació dels requisits d’avaluació.

 

Col·laboració

Es tracta d’una iniciativa conjunta de Fundació Galatea i Unió Consorci Formació (en representació de La Unió Catalana d'Hospitals i el Consorci de Salut i Social de Catalunya).