Vés al contingut

Tutors/ores residents clínics/iques

Característiques del curs

Adreçat a

Metges/esses
Altres facultatius/ives (LOPS)
Infermeres/ers
Fisioterapeutes
Psicòlegs/ògues clínics/clíniques
Nutricionistes
Treballadors/ores socials
Modalitats
En línia tutoritzat
Hores
16h
Competències
Transversal

Actualment no hi ha cap edició programada d'aquest curs.

Si vols rebre informació quan publiquem una nova edició, deixa’ns el teu contacte.
Presentació
Tutors/ores residents clínics/iques

Amb aquesta formació engeguem el nivell inicial de capacitació dels tutors i les tutores, és a dir, aquells i aquelles que inicieu la vostra tasca d’orientació i seguiment de residents, o bé fa poc temps que la realitzeu. Durant la formació, veureu aspectes rellevants sobre la figura del tutor o tutora, les seves funcions, les tasques, eines i estratègies bàsiques per al desenvolupament de la tutoria, entre d’altres. També hi trobareu experiències interessants que ens traslladen, des de la seva vivència, diferents professionals d'institucions diverses.

 

Objectius d'aprenentatge

Objectius generals: 

 • Empoderar els nous tutors i tutores de residents en la seva tasca com a formadors i formadores de nous professionals de la salut. 

 • Conèixer la normativa i el marc regulatiu que implica la tutorització de residents.

 • Identificar quines són les funcions, les tasques, els valors, els drets i els deures dels tutors i tutores i dels i les residents en el context de l'organització. 

 • Conèixer i incorporar eines pedagògiques bàsiques per al desenvolupament de la tasca de planificació, gestió, seguiment i avaluació de residents. 

Objectius específics: 

 • Integrar les competències bàsiques que requereix el procés de tutorització. 

 • Incorporar un canvi de visió en la tasca tutorial. 

 • Conèixer diferents eines i estratègies docents i saber-les implementar en el context adient. 

 • Utilitzar eines de comunicació efectiva i centrada en el/la resident. 

 • Dissenyar accions d’avaluació dels aprenentatges en el procés de formació de residents.

 

Contingut
 1. Anàlisi de la funció tutorial
  • Què cal saber sobre la funció tutorial? 
  • Sobre les funcions del tutor o tutora
  • Les competències que cal desenvolupar
 2. Moments clau de la tutoria: funcions, objectius i processos
  • Les generacions que s’inicien en l’àmbit sanitari. Els/les nous i noves residents 
  • Del programa oficial de l’especialitat al pla individual formatiu 
 3. Estratègies de retroacció i d’engagement per a fomentar l’aprenentatge
  • Retroalimentar, tasca bàsica de la tutoria i eina de formació per al/la resident
  • Cultura de feedback i entorn psicològic segur
 4. Avaluació dels aprenentatges. Per què, com i quan? 
  • Les dimensions de l’avaluació
  • Què diu la normativa? 
  • Cada moment, objectiu i instruments diferents

 

Metodologia
illustracio_1

Per realitzar aquesta formació els i les participants disposen d’un espai virtual on trobaran tots els materials didàctics interactius necessaris, les activitats i els qüestionaris d’avaluació, així com un conjunt d’eines que faciliten la comunicació. 

Els materials didàctics del curs estan pensats per facilitar l’experiència d’aprenentatge, amb activitats d’autoavaluació i de reflexió, així com eines i recursos audiovisuals desenvolupats a mida, en els quals, professionals experts traslladen i reforcen aprenentatges de valor; uns aprenentatges que ajuden a fer transferible el coneixement. 

Durant tot el procés d’aprenentatge, els i les participants estan acompanyats per: 

 • La tutoria, que atendrà les consultes que puguin sorgir respecte al curs. 
 • L’equip de coordinació acadèmica per resoldre qualsevol consulta o incidència de caràcter tècnic sobre el funcionament de l’aula.

 

Avaluació

L’element fonamental d’avaluació establert en aquest curs és el qüestionari final, exercici que permet avaluar individualment els coneixements adquirits sobre cadascun dels temes corresponents. 

Les condicions necessàries per superar el curs són les següents: 

 • Visualitzar-ne tot el contingut. 
 • Obtenir una nota al qüestionari igual o superior a 7. 

En finalitzar, els i les participants valoraran el curs mitjançant una enquesta de satisfacció que inclou la qualificació del professorat, del material, de la documentació i dels coneixements i les habilitats aconseguits.

 

Acreditació

Els participants del curs rebran un certificat d’aprofitament expedit per UCF, prèvia superació dels requisits d’avaluació.