Vés al contingut

Formació de persones formadores

Característiques del curs

Adreçat a

Comandaments
Professionals assistencials
Metges/sses
Altres facultatius/ves (LOPS)
Infermeres/ers
TCAIs
Altres aux. i tècnics/ques (LOPS)
Zeladors/res
Administratius/ves sanitaris/àries
Fisioterapeutes
Psicòlegs/ogues clínics/ques
Nutricionistes
Treballadors/es socials
Terapeutes ocupacionals
Professionals no assistencials
Sempre que compleixin la seva tasca com a formadors.
Modalitats
En línia tutoritzat
Hores
40h
Competències
Transversal

Actualment no hi ha cap edició programada d'aquest curs.

Si vols rebre informació quan publiquem una nova edició, deixa’ns el teu contacte.
Presentació
formació de formadors

La formació interna és una pràctica molt freqüent a les organitzacions. Persones amb una expertesa sobre una temàtica imparteixen formació a companys i companyes del seu propi equip o d’altres equips del mateix centre, on aporten una millora del coneixement, que repercuteix directament en la pràctica professional. 

La formació, avui, ja no es pot concebre com la transmissió passiva d’uns coneixements, sinó que vira cap al disseny i la implementació d’experiències d’aprenentatge que siguin més significatives per a la persona que hi participa. Cada vegada estarem menys disposats a realitzar una formació unidireccional (que podem veure amb vídeos d’alta qualitat i que són molt rigorosos) i voldrem participar de manera activa en la creació del coneixement.

En aquest sentit, la formació interna es pot veure significativament millorada quan s’incorporen, per part de les persones formadores, competències pedagògiques vinculades a: 

 • El disseny didàctic de les sessions. 

 • La utilització d’estratègies formatives variades, que tinguin en compte les competències que volem desenvolupar i el context professional dels i les participants. 

 • La generació de reptes d’aprenentatge globals, que s’assemblin a la realitat professional en què es desenvoluparan els i les participants. 

 • L’avaluació en relació amb aquesta nova mirada, més enllà de la prova escrita tipus test.

 

Objectius d'aprenentatge
 • Adquirir els coneixements i les habilitats necessaris per a la planificació i el desenvolupament de manera sistemàtica i rigorosa d’accions de formació per a l’adquisició de competències professionals de les persones destinatàries. 

 • Impartir i tutoritzar accions formatives adequades al context professional, utilitzant tècniques, estratègies i recursos didàctics. 

 • Establir condicions que afavoreixin el desenvolupament del procés d’aprenentatge per a la impartició d’accions formatives. 

 • Difondre continguts formatius utilitzant tècniques, estratègies didàctiques, recursos i materials didàctics en relació amb el tipus d’acció formativa, amb la finalitat de facilitar l’adquisició de les competències professionals.

 • Dissenyar, dinamitzar i avaluar les activitats d’aprenentatge utilitzant metodologies actives per fomentar el desenvolupament de competències professionals i socials.

 

Contingut
 1. Una nova formació per a un nou context

  • En quin context es mou avui la formació a les organitzacions? 

  • L’especificitat de la formació de persones adultes i en el lloc de treball. 

  • Què s’espera d’una persona formadora en un context com aquest? 

  • De persona docent a facilitadora d’experiències d’aprenentatge. 

  • Detecció de necessitats formatives. Punt zero de tot procés formatiu. 

  • I què en fem de les necessitats?

 2. L’ADN del disseny formatiu centrat en els i les participants

  • Models formatius i participants. 

  • La programació. 

  • De les necessitats al pla de formació. 

  • Del pla de formació al programa formatiu. 

  • Del programa formatiu a la programació. 

  • Del programa formatiu: dissenyant una acció formativa. 

  • Per a qui? Per què? Què? Com? Quan? Com s’avaluarà? La importància de tots aquests components.

 3. Implementant l’acció formativa del programa formatiu a la interacció a l’aula

  • Què sabem sobre el procés d’aprenentatge i com aplicar-lo a les accions formatives. 

  • La formació en competències dins de les organitzacions. 

  • La programació: com concretar l’acció formativa.

 4. Virant de la sessió transmissible a la participació activa 

  • Metodologies docents per a un model formatiu diferent. 

  • Metodologies actives: alguns ingredients. 

  • Combinant la sessió expositiva amb estratègies participatives.

 5. Toolbox de recursos per a la formació presencial

  • Els recursos formatius. 

  • Recursos per a sessions participatives. 

  • Altres recursos

 6. Competències digitals per a la nova formació en línia

  • Competències digitals de les noves persones formadores.

  • Àrees de competència digital de les persones formadores. 

  • El disseny d’activitats formatives en línia. 

  • Experiències en línia per a lifelong learners. 

 7. Avaluació

  • Bases de l’avaluació.

  • Tècniques i instruments per avaluar els i les participants. 

  • Confecció d’instruments d’avaluació. 

  • L’avaluació dels resultats. 

  • Altres maneres d’avaluar

 

Metodologia
illustracio_1

Per realitzar aquesta formació els i les participants disposen d’un espai virtual on trobaran tots els materials didàctics interactius necessaris, les activitats i els qüestionaris d’avaluació, així com un conjunt d’eines que faciliten la comunicació. 

Els materials didàctics del curs estan pensats per facilitar l’experiència d’aprenentatge, amb activitats d’autoavaluació i de reflexió, així com eines i recursos audiovisuals desenvolupats a mida, en els quals, professionals experts traslladen i reforcen aprenentatges de valor; uns aprenentatges que ajuden a fer transferible el coneixement.

Durant tot el procés d’aprenentatge, els i les participants estan acompanyats per: 

 • La tutoria, que atendrà les consultes que puguin sorgir respecte al curs. 

 • L’equip de coordinació acadèmica per resoldre qualsevol consulta o incidència de caràcter tècnic sobre el funcionament de l’aula.

 

Avaluació

L’element fonamental d’avaluació establert en aquest curs és el qüestionari final, exercici que permet avaluar individualment els coneixements adquirits sobre cadascun dels temes corresponents.

Les condicions necessàries per superar el curs són les següents: 

 • Visualitzar-ne tot el contingut. 

 • Obtenir una nota al qüestionari igual o superior a 7. 

En finalitzar, els i les participants valoraran el curs mitjançant una enquesta de satisfacció que inclou la qualificació del professorat, del material, de la documentació i dels coneixements i les habilitats aconseguits.

 

Acreditació

Els participants del curs rebran un certificat d’aprofitament expedit per UCF, prèvia superació dels requisits d’avaluació.