/Programa d’orientació
Programa d’orientació 2023-03-03T12:07:10+02:00

Programa d’orientació professional 

L’Orientació professional és un procés d’acompanyament flexible i dinàmic que aporta un valor afegit al desenvolupament  i millora dels professionals, tant a nivell individual com per a les organitzacions.

L’acompanyament personalitzat en l’anàlisi del rol, de com el desenvolupa i del context en el qual duu a terme la seva ocupació,  permet a la persona orientada obtenir una anàlisi competencial completa, destacant les seves habilitats  i concretant objectius de millora pel seu desenvolupament professional.

La finalitat d’un procés d’orientació és el coneixement de les pròpies capacitats, interessos i perfil ocupacional, per tal de construir itineraris consensuats i personalitzats que portin a la millora i el reconeixement competencial.

Les sessions es realitzen a partir d’un model de competències, fent ús d’eines de coaching, activitats de reflexió i dinàmiques, on les persones participants exploren, prenen consciència i,construeixen el seu propi camí cap a la millora professional.

El resultat d’un procés d’orientació és l’empoderament del professional que els permet una millora contínua i una adquisició d’eines i recursos d’aplicació autònoma que els acompanyen al llarg de la seva trajectòria professional.

Fases del procés:

Sessió inicial individual

  • Anàlisi de situació actual, motivacions i interessos, rol desenvolupat i establiment de punt de partida.
  • Identificació i concreció d’objectius de millora , disseny del Pla d’acció i acords de treball.

Sessions de desenvolupament (individuals i/o grupals)

  • Proposta d’activitats, identificació d’eines i recursos per la millora. Suport en processos d’acreditació de competències i recerca d’activitats formatives d’interès.
  • Acompanyament en la resolució de nous reptes, reflexions, seguiment de resultats i feedback continu.

Sessió de tancament individual

  • Avaluació del procés, dels resultats i conclusions

Oferim el Programa d’Orientació Professional adreçat a persones ocupades 100% subvencionat pel Consorci per la Formació Contínua de Catalunya (Generalitat de Catalunya) anomenat Projecta’t.

Vull sol·licitar informació

Per a qualsevol consulta, el nostre equip d’orientació està a la teva disposició:

orientacio@ucf.cat932594373

Testimonis: