//Protecció de dades personals en el sector sanitari i social
Protecció de dades personals en el sector sanitari i social 2023-03-24T12:56:05+02:00

Project Description

Protecció de dades personals en el sector sanitari i social

El 25 de maig de 2018 va entrar en vigor el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 i el 5 de desembre de 2018 com a Llei Orgànica 3/2018, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, relatius a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades. Ambdues normes suposen un replantejament i actualització de la normativa de protecció de dades.

Cap persona que desenvolupi el seu treball en una organització sanitària o social, sigui quin sigui el seu perfil professional, no pot sentir-se aliena a la protecció de dades; les organitzacions cada dia són més conscients de la necessitat d’abordar adequadament el tractament de les dades dels seus usuaris, i cada dia són més exigents amb el seu personal a l’hora de fixar els comportaments més ajustats a la normativa.

En col·laboració amb:

Objectius

 • Entendre conceptes bàsics de la protecció de dades personals i la seva regulació legal.
 • Comprendre en què consisteixen les dades personals, els tipus existents i, significativament, les que mereixen protecció especial.
 • Identificar els passos per a adequar-se a la RGPD per tal que l’obtenció i el tractament de dades personals s’ajustin a les obligacions legals.
 • Presentar les dimensions de l’aplicació de la protecció de dades per als diversos professionals que treballen en entorns sanitaris.

Adreçat a tots els professionals.

La formació en línia d’UCF té el participant com a eix central del procés formatiu. És a partir d’ell que es desenvolupa l’acció d’aprenentatge.

Per a realitzar aquesta formació, el participant disposa d’un espai virtual on trobarà tots els materials didàctics, les activitats i un conjunt d’eines que faciliten la comunicació, el treball col·laboratiu i l’intercanvi entre els participants i el tutor, així com els instruments formals d’avaluació.

Protecció de dades personals en el sector sanitari i social és un curs que es presenta de forma gamificada, de manera que aplicar bé la protecció de dades esdevingui un repte motivador.

El curs s’imparteix al campus virtual d’Unió Consorci Formació: http://formacio.ucf.cat

 1. Protecció de dades i intimitat
 2. Què ha canviat amb el Reglament europeu de protecció de dades?
 3. Àmbits que queden fora de la norma
 4. Dades personals
 5. Dades relatives a la salut
 6. Categories especials de dades
 7. Els diferents implicats
 1. Principis de la protecció de dades
 2. El tractament lícit de les dades
 3. Limitació de la finalitat
 4. Minimització de dades
 5. Exactitud
 6. Limitació del termini de conservació
 7. Integritat
 1. Dret a la informació: abast
 2. Dret a la informació: de què s’ha d’informar?
 3. Consentiment per tractar dades
 4. Característiques del consentiment
 5. El consentiment en menors d’edat
 6. Circulació de les dades
 7. Deure de secret i confidencialitat
 1. La transparència de la informació
 2. Els drets dels interessats segons l’RGPD
 3. Aspectes generals dels drets reconeguts a l’interessat
 4. El dret d’accés
 5. El dret de rectificació
 6. El dret de supressió
 7. El dret d’oposició
 8. El dret a la limitació del tractament
 9. El dret a la portabilitat
 1. Responsabilitat proactiva
 2. Privacitat des del disseny i per defecte
 3. Implicacions de l’RGPD
 4. Guies per adequar el compliments als centres
 5. La protecció de dades, responsabilitat de tots
 6. Bones pràctiques en protecció de dades

5 hores.

Aquestes places són 100% subvencionades pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

A continuació trobaràs les properes edicions:

Si no hi apareix cap esdeveniment, resta a l’espera per a properes edicions; o contacta amb formacio.subvencionada@ucf.cat, per a més informació.

Per a més informació: formacio.subvencionada@ucf.cat