Gestió clínica 2020-10-08T17:06:41+02:00

Project Description

Gestió clínica

Portada gestió clínica

Amb aquest curs s’aconsegueix una formació completa en gestió clínica moderna, des de la comprensió de les seves bases fins al maneig dels seus instruments fonamentals.

En aquest curs s’aprèn a:

 • Reorientar l’activitat clínica cap a les necessitats reals dels pacients.
 • Promoure una cerca contínua de les millors pràctiques.
 • Posar en marxa unitats de gestió clínica.
 • Fer una integració de serveis per a la cronicitat.

Al final del curs es disposarà d’un kit bàsic de reformes estructurals per reordenar la provisió dels serveis sanitaris cap a un model de més eficiència i més efectivitat clínica.

 • Mòdul 1. Models de sistemes sanitaris. Catalogació de l’activitat sanitària.
 • Mòdul 2. El model planificat de provisió de serveis sanitaris.
 • Mòdul 3. Instruments fonamentals per a la gestió clínica.
 • Mòdul 4. Gestió clínica moderna: conceptes i bases.
 • Mòdul 5. L’univers del pacient.
 • Mòdul 6. Pràctiques clíniques de valor.
 • Mòdul 7. Unitats de gestió clínica.
 • Mòdul 8. Integració de serveis per a la cronicitat.
 • Mòdul 9. Reformes estructurals.
 • Mòdul 10. Projecte de final de curs.

A metges, infermeres i altres professionals sanitaris interessats a liderar i gestionar processos i recursos assistencials.

El curs consta de 10 mòduls i es disposa d’un mínim d’una setmana i d’un màxim de dues per completar cada mòdul.

Un cop superat el curs s’obté el Diploma en Gestió Clínica: bases, avenços, reptes de 100 hores del Centre Internacional de Formació Contínua del campus UManresa (UVic – UCC)

Activitat acreditada pel Consell Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries –  Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud amb 12,6 crèdits i registrada amb el número 09/025582-MD.

L’import de la matrícula és de 1.100€ amb possibilitat de bonificació per Fundae i condicions especials per a organitzacions.

Per a més informació:  Lorena Moralo, d’Unió Consorci Formació. lmoralo@ucf.cat  – 932 594 382