//Gestió de projectes administratius per a la millora assistencial
Gestió de projectes administratius per a la millora assistencial 2023-05-04T17:54:54+02:00

Project Description

Gestió de projectes administratius per a la millora assistencial

Tant en l’àmbit de la salut com en qualsevol altre, els i les professionals de la gestió de projectes tindran un paper protagonista com a impulsors de les iniciatives i del desenvolupament dels projectes. De fet, les persones que gestionen o dirigeixen projectes han esdevingut la peça clau per implementar correctament aquestes disciplines. És per això que la formació en aquesta matèria resulta fonamental.

La posada en marxa de projectes en l’àmbit assistencial és ara una tasca més senzilla gràcies a tot el que el project management o gestió de projectes ens pot aportar en la manera de plantejar la feina, d’identificar cronogrames, costos o riscos, de comunicar i, sobretot, de gestionar l’equip de treball per assolir el seu màxim potencial i uns resultats excel·lents.

 • Estructurar correctament la planificació d’un projecte.
 • Organitzar l’equip de treball del projecte de manera eficient.
 • Planificar i anticipar els riscos associats al projecte.
 • Controlar l’execució del projecte i fer-ne seguiment.
 • Realitzar un tancament correcte del projecte.

El curs va dirigit a tots i totes les persones que tinguin alguna responsabilitat o participació en la gestió de projectes, així com a altres professionals que desitgin aprendre sobre la matèria.

Per fer aquesta formació els i les participants disposen d’un espai virtual on trobaran tots els materials didàctics interactius necessaris, les activitats i els qüestionaris d’avaluació, així com un conjunt d’eines que faciliten la comunicació.

Els materials didàctics del curs estan pensats per facilitar l’experiència d’aprenentatge, amb activitats d’autoavaluació i de reflexió, així com eines i recursos audiovisuals desenvolupats a mida, en els quals professionals experts traslladen i reforcen aprenentatges de valor; uns aprenentatges que ajuden a fer transferible el coneixement.

Durant tot el procés d’aprenentatge els i les participants estan acompanyats per:

 • La tutoria que atendrà les consultes que puguin sorgir respecte al curs.
 • L’equip de coordinació acadèmica per resoldre qualsevol consulta o incidència de caire tècnic sobre el funcionament de l’aula.
 • Mòdul 1. Iniciació a la gestió de projectes
  • Introducció al project management i relació amb l’àmbit assistencial
  • Dimensió pacient en els projectes
 • Mòdul 2. Estratègia i organització d’un projecte en l’àmbil salut
  • Estratègia del projecte
  • Organització d’un projecte
 • Mòdul 3. Gestió de l’abast del projecte i control de riscos
  • Gestió de l’abast del projecte
  • Control de riscos del projecte
 • Mòdul 4. Planificació del projecte
  • La planificació del projecte
  • Indicadors del projecte
  • Gestió del temps
  • Gestió de la qualitat
 • Mòdul 5. Gestió del projecte
  • Gestió de costos
  • Gestió de recursos
 • Mòdul 6. Equip de treball
  • Estructura i equip de projecte
  • Coordinació i seguiment de l’equip de treball assistencial
 • Mòdul 7. Execució i seguiment del projecte
  • Seguiment de l’execució de projectes i control de progrés i dels canvis
  • Gestió i resolució de conflictes al llarg del projecte
 • Mòdul 8. Avaluació del projecte
  • Avaluació i extracció de lliçons apreses en la gestió de projectes

El curs té una durada de 30 hores en línia.

Aquestes places són 100% subvencionades pel Programa de formació no formal, d’especialitats vinculades a qualificacions professionals (MR2022) del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

A continuació trobaràs les properes edicions:

Si no hi apareix cap esdeveniment, resta a l’espera  i subscriu-te a la nostra Newsletter per estar informat/ada de properes edicions: http://eepurl.com/dnr7uz

PER A MÉS INFORMACIÓ: formacio.subvencionada@ucf.cat