Vés al contingut

Gestió de projectes administratius per a la millora assistencial

Característiques del curs

Adreçat a

Comandaments
Professionals assistencials
Tots i totes les persones que tinguin alguna responsabilitat o participació en la gestió de projectes.
Modalitats
En línia tutoritzat
Hores
30h
Competències
Transversal

Actualment no hi ha cap edició programada d'aquest curs.

Si vols rebre informació quan publiquem una nova edició, deixa’ns el teu contacte.
Presentació
Gestió de projectes administratius per a la millora assistencial

Tant en l’àmbit de la salut com en qualsevol altre, els i les professionals de la gestió de projectes tindran un paper protagonista com a impulsors de les iniciatives i del desenvolupament dels projectes. De fet, les persones que gestionen o dirigeixen projectes han esdevingut la peça clau per implementar correctament aquestes disciplines. És per això que la formació en aquesta matèria resulta fonamental.

La posada en marxa de projectes en l’àmbit assistencial és ara una tasca més senzilla gràcies a tot el que el project management o gestió de projectes ens pot aportar en la manera de plantejar la feina, d’identificar cronogrames, costos o riscos, de comunicar i, sobretot, de gestionar l’equip de treball per assolir el seu màxim potencial y uns resultats excel·lents.

 

Objectius d'aprenentatge
 • Estructurar correctament la planificació d'un projecte.

 • Organitzar l'equip de treball del projecte de manera eficient.

 • Planificar i anticipar els riscos associats al projecte.

 • Controlar l'execució del projecte i fer-ne seguiment.

 • Realitzar un tancament correcte del projecte.

 

Contingut
 1.  Iniciació a la gestió de projectes

  • Introducció al project management i relació amb l’àmbit assistencial

  • Dimensió pacient en els projectes

 2.  Estratègia i organització d’un projecte en l’àmbit salut

  • Estratègia del projecte

  •  Organització d’un projecte 

 3.  Gestió de l’abast del projecte i control de riscos

  • Gestió de l’abast del projecte

 4. Control de riscos del projecte

  • Planificació del projecte

  • La planificació del projecte

  • Indicadors del projecte 

  • Gestió del temps

  • Gestió de la qualitat

 5. Gestió del projecte

  • Gestió de costos 

 6. Gestió de recursos 

  • Equip de treball

  • Estructura i equip de projecte

  • Coordinació i seguiment de l’equip de treball assistencial

 7. Execució i seguiment del projecte

  • Seguiment de l’execució del projecte i control del progrés i dels canvis

  • Gestió i resolució de conflictes al llarg del projecte

 8. Avaluació del projecte

  • Avaluació i extracció de lliçons apreses en la gestió del projecte

 

Metodologia
illustracio_1

Per fer aquesta formació els i les participants disposen d’un espai virtual on trobaran tots els materials didàctics interactius necessaris, les activitats i els qüestionaris d’avaluació, així com un conjunt d’eines que faciliten la comunicació. 

Els materials didàctics del curs estan pensats per facilitar l’experiència d’aprenentatge, amb activitats d’autoavaluació i de reflexió, així com eines i recursos audiovisuals desenvolupats a mida, en els quals professionals experts traslladen i reforcen aprenentatges de valor; uns aprenentatges que ajuden a fer transferible el coneixement.

Durant tot el procés d’aprenentatge els i les participants estan acompanyats per: 

 • La tutoria que atendrà les consultes que puguin sorgir respecte al curs. 
 • L’equip de coordinació acadèmica per resoldre qualsevol consulta o incidència de caire tècnic sobre el funcionament de l’aula.

 

Avaluació

L’element fonamental d’avaluació establert en aquest curs és el qüestionari final de cada mòdul, que permet comprovar individualment els coneixements adquirits sobre cadascun dels temes corresponents.

Les condicions necessàries per superar el curs són les següents:

 • Visualitzar-ne tot el contingut.
 • Obtenir una nota als qüestionaris igual o superior a 7.

En finalitzar, els i les participants valoraran el curs mitjançant una enquesta de satisfacció que inclou la qualificació del professorat, del material, de la documentació i dels coneixements i les habilitats adquirides.

 

Acreditació

Els participants del curs rebran un certificat d’aprofitament expedit per UCF, prèvia superació dels requisits d’avaluació.