Infeccions nosocomials 2023-02-28T13:27:15+02:00

Project Description

Infeccions nosocomials

Les infeccions relacionades amb l’atenció sanitària abasten aquelles infeccions que, encara que no es produeixin durant l’ingrés hospitalari, estan relacionades amb processos diagnòstics i terapèutics. Tenen una especial importància perquè són freqüents, perquè generen una important morbiditat, per la mortalitat associada, pels costos que generen al sistema sanitari i als pacients i, sobretot, perquè en gran mesura són prevenibles.

Objectius

 • Sensibilitzar del risc d’infeccions nosocomials i de les seves conseqüències en l’entorn de treball.
 • Dotar l’alumne d’eines per prevenir i controlar les infeccions associades a l’atenció sanitària més freqüents en la seva pràctica clínica.

Adreçat a professionals assistencials.

La formació en línia d’UCF té el participant com a eix central del procés formatiu. És a partir d’ell que es desenvolupa l’acció d’aprenentatge.

Per a realitzar aquesta formació, el participant disposa d’un espai virtual on trobarà tots els materials didàctics, les activitats i un conjunt d’eines que faciliten la comunicació, el treball col·laboratiu i l’intercanvi entre els participants i el tutor, així com els instruments formals d’avaluació.

 • Mòdul 1. Introducció a les infeccions nosocomials.
  • Què son les infeccions nosocomials?
  • Mecanismes d’adquisició de les IRAS.
  • Microorganismes d’especial rellevància.
 • Mòdul 2. Aspectes generals sobre prevenció i control de les infeccions nosocomials.
  • Importància de la prevenció de les infeccions nosocomials.
  • Vigilància epidemiològica de les infeccions nosocomials.
  • Mesures de procés a les infeccions nosocomials.
 • Mòdul 3. Mesures generals de prevenció de les infeccions nosocomials.
  • La higiene de mans.
  • Precaucions estàndards i aïllaments.
  • Àrees d’ambient controlat hospitalari.
  • Neteja hospitalària.
 • Mòdul 4. Mesures específiques de prevenció de les infeccions nosocomials.
  • Infeccions per dispositius: bacterièmia associada a catèter (BAC).
  • Infeccions per dispositius: pneumònia associada a la ventilació (PAV)
  • Infeccions per dispositius: infecci.ó urinària associada al sondatge vesical.
  • Infeccions de localització quirúrgica (ILQ).
  • Diarrea associada a Clostridium difficile.
  • Infeccions per microorganismes multiresistents (MMR).
  • Tuberculosi nosocomial.
  • Grip nosocomial.

20 hores online.

Aquestes places són 100% subvencionades pel Programa de formació no formal Sectorial (PS2022) del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

A continuació trobaràs les properes edicions:

*Si no hi apareix cap esdeveniment, resta a l’espera per a properes edicions; o contacta amb formacio.subvencionada@ucf.cat, per a més informació.

PER A MÉS INFORMACIÓ: formacio.subvencionada@ucf.cat