Infeccions nosocomials 2023-02-28T13:27:30+02:00

Project Description

Infeccions nosocomials

Les infeccions relacionades amb l’atenció sanitària abasten aquelles infeccions que, encara que no es produeixin durant l’ingrés hospitalari, estan relacionades amb processos diagnòstics i terapèutics. Tenen una especial importància perquè són freqüents, perquè generen una important morbiditat, per la mortalitat associada, pels costos que generen al sistema sanitari i als pacients i, sobretot, perquè en gran mesura són prevenibles.

Objectius

 • Sensibilitzar del risc d’infeccions nosocomials i de les seves conseqüències en l’entorn de treball.
 • Dotar l’alumne d’eines per prevenir i controlar les infeccions associades a l’atenció sanitària més freqüents en la seva pràctica clínica.
 • Infermeria, auxiliars d’infermeria, portalliteres i facultatius.
La formació en línia d’UCF té el participant com a eix central del procés formatiu. És a partir d’ell que es desenvolupa l’acció d’aprenentatge.

Per a realitzar aquesta formació, el participant disposa d’un espai virtual on trobarà tots els materials didàctics, les activitats i un conjunt d’eines que faciliten la comunicació, el treball col·laboratiu i l’intercanvi entre els participants i el tutor, així com els instruments formals d’avaluació.

A banda dels continguts formatius, l’aula incorpora tot un seguit d’activitats amb què complementar i posar en pràctica els coneixements adquirits, sempre amb l’acompanyament i supervisió d’un tutor expert en la matèria.

El curs s’imparteix al campus virtual d’Unió Consorci Formació: http://formacio.ucf.cat

 • Mòdul 1. Introducció a les infeccions nosocomials.
  • Què son les infeccions nosocomials?
  • Mecanismes d’adquisició de les IRAS.
  • Microorganismes d’especial rellevància.
 • Mòdul 2. Aspectes generals sobre prevenció i control de les infeccions nosocomials.
  • Importància de la prevenció de les infeccions nosocomials.
  • Vigilància epidemiològica de les infeccions nosocomials.
  • Mesures de procés a les infeccions nosocomials.
 • Mòdul 3. Mesures generals de prevenció de les infeccions nosocomials.
  • La higiene de mans.
  • Precaucions estàndards i aïllaments.
  • Àrees d’ambient controlat hospitalari.
  • Neteja hospitalària.
 • Mòdul 4. Mesures específiques de prevenció de les infeccions nosocomials.
  • Infeccions per dispositius: bacterièmia associada a catèter (BAC).
  • Infeccions per dispositius: pneumònia associada a la ventilació (PAV)
  • Infeccions per dispositius: infecci.ó urinària associada al sondatge vesical.
  • Infeccions de localització quirúrgica (ILQ).
  • Diarrea associada a Clostridium difficile.
  • Infeccions per microorganismes multiresistents (MMR).
  • Tuberculosi nosocomial.
  • Grip nosocomial.

20 hores.

A consultar.

A continuació trobaràs les properes edicions:

*Si no hi apareix cap esdeveniment, resta a l’espera per a properes edicions; o contacta amb mnadal@ucf.cat, per a més informació.

Activitat avalada per: 

                 

Per a més informació:

Romina Cortés, d’Unió Consorci Formació.  rcortes@ucf.cat – 932 594 384