Infeccions nosocomials 2018-05-22T10:33:38+00:00

Project Description

Infeccions nosocomials

Infeccions nosocomials

Objectius

 • Sensibilitzar del risc d’infeccions nosocomials i de les seves conseqüències en l’entorn de treball.
 • Dotar l’alumne d’eines per prevenir i controlar les infeccions associades a l’atenció sanitària més freqüents en la seva pràctica clínica.
 • Mòdul 1. Introducció a les infeccions nosocomials.
  • Què son les infeccions nosocomials?
  • Mecanismes d’adquisició de les IRAS.
  • Microorganismes d’especial rellevància.
 • Mòdul 2. Aspectes generals sobre prevenció i control de les infeccions nosocomials.
  • Importància de la prevenció de les infeccions nosocomials.
  • Vigilància epidemiològica de les infeccions nosocomials.
  • Mesures de procés a les infeccions nosocomials.
 • Mòdul 3. Mesures generals de prevenció de les infeccions nosocomials.
  • La higiene de mans.
  • Precaucions estàndards i aïllaments.
  • Àrees d’ambient controlat hospitalari.
  • Neteja hospitalària.
 • Mòdul 4. Mesures específiques de prevenció de les infeccions nosocomials.
  • Infeccions per dispositius: bacterièmia associada a catèter (BAC).
  • Infeccions per dispositius: pneumònia associada a la ventilació (PAV)
  • Infeccions per dispositius: infecci.ó urinària associada al sondatge vesical.
  • Infeccions de localització quirúrgica (ILQ).
  • Diarrea associada a Clostridium difficile.
  • Infeccions per microorganismes multiresistents (MMR).
  • Tuberculosi nosocomial.
  • Grip nosocomial.

Infermeria, auxiliars d’infermeria, portalliteres i facultatius.

La formació té una durada lectiva de 20 hores.

100 €

Els participants del programa que superin els requisits d’avaluació rebran un certificat d’aprofitament.

El curs s’impartirà al campus virtual d’Unió Consorci Formació: http://formacio.ucf.cat

Activitat avalada per: 

                 

Per a més informació:

Romina Cortés, d’Unió Consorci Formació.   rcortes@ucf.cat – 932 594 384