Innovació en processos assistencials amb orientació a resultats 2021-01-26T17:15:01+02:00

Project Description

Innovació en processos assistencials amb orientació a resultats

Aplicació pràctica i orientada a resultats (Triple Aim) de les metodologies de millora dels processos (Lean salut, Design Thinking, Value Based Healthcare) des d’un punt de vista assistencial.

  • Dotar a l’alumne del domini bàsic d’una selecció d’eines i recursos de la ciència moderna dels processos: Lean, Design Thinking, Value Based Healthcare.
  • Donar-li una base metodològica que li permeti participar activament en la millora dels processos assistencials, obtenint uns resultats mesurables i alineats amb les tres dimensions del Triple Aim: Pacient, Resultats Clínics i Organització
  • Ajudar a l’alumne a conduir la seva organització cap a l’excel·lència operativa.

Personal facultatiu, personal d’infermeria i qualsevol professional de l’àmbit de la salut que necessiti conèixer les metodologies i eines modernes de millora de processos per tal d’impulsar una transformació de la seva organització centrada en el pacient, produint resultats clínics, de seguretat, qualitat i eficiència.

Una premissa de la millora de processos és que s’ha de treballar i observar “allà on passen les coses” (el que en Lean s’anomena Gemba). Així doncs, s’ha desenvolupat el simulador que ens permetrà experimentar sobre els processos d’un gabinet diagnòstic de manera on-line, oferint a l’alumne l’experiència de desenvolupar un projecte sobre un cas real.

M1 Introducció a la innovació de processos assistencials amb orientació a resultat.
La necessitat d’innovar. La potencialitat de la innovació en processos assistencials. L’orientació.
M2 L’abordatge fragmentat i el Triple Aim.
L’orientació de la millora sobre les dimensions del Triple Aim. L’abordatge fragmentat com a primera aproximació.
M3 Mètode científic i PDCA. Anàlisi i mapeig de processos assistencials.
El mètode científic i la millora contínua. Els diagrames de flux de valor (VSM). L’observació dels processos i el Gemba. Valor i no valor.
M4 Implementació de millores i resultats en processos assistencials.
Estandardització. Temps, ritme i flux. Introducció al pensament A3.

La durada del curs és de 25 hores: 8 h en telepresència i 17 h online una part de les quals es farà dins d’un simulador.

Toni Campos

Enginyer Industrial i MBA, Lean Practitioner, Lean Professional, expert en infraestructures sanitàries, operacions i processos assistencials. Director d’infraestructures a l’ICS-IAS Girona (2003-2012). Director d’operacions i Lean ICS-IAS Girona (2012-2015). Director de desplegament estratègic de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron (2015-2019). Consultor en Lean i processos assistencials. Emprenedor en l’àmbit de les tecnologies aplicades a la millora dels processos assistencials. Cofundador i CEO d’Enaltis. Coautor del llibre “Esencial. Transformando la gestión de las organizaciones sanitarias”.

A consultar.

Per a més informació:

Paula Bové, d’Unió Consorci Formació.  pbove@ucf.cat – 932 594 387