Vés al contingut

Innovació en processos assistencials amb orientació a resultats

Característiques del curs

Adreçat a

Comandaments
Professionals assistencials
Professionals no assistencials
Àmbit hospitalari
Modalitats
Híbrid
Hores
35h

1.5 h videoconferència inicial + 33.5 h en línia

Competències
Tècnica

Actualment no hi ha cap edició programada d'aquest curs.

Si vols rebre informació quan publiquem una nova edició, deixa’ns el teu contacte.
Presentació

El nostre sistema està format per professionals amb la màxima qualificació clínica i assistencial. El programa formatiu Innovació en processos assistencials amb orientació a resultats és una formació dissenyada per Enaltis i UCF per tal d'introduir-nos en la ciència de la innovació de processos.

Amb aquesta formació pràctica, experimentarem com podem aplicar les metodologies i filosofies de gestió més innovadores i modernes per la millora contínua utilitzant lean healthcare, design thinking i value based healthcare, per tal de posar el focus en el valor, el flux, la seguretat i l’experiència del pacient, amb rigor però d’una manera fàcil i propera per als i les professionals assistencials.

Els processos es milloren allà on les coses ocorren, i fer-ho en línia ens ha plantejat un repte molt important. Per això, utilitzarem una metodologia d’aprenentatge basada en un simulador de processos, dissenyat específicament per a aquesta formació, en la qual ens posarem al lloc de la Júlia, una infermera supervisora que ha de millorar el procés d’un gabinet diagnòstic treballant amb el seu equip, prenent decisions per implementar els resultats de seguretat, clínics, d’experiència i sostenibilitat.

Per tal de millorar els processos assistencials i obtenir-ne resultats, així com conèixer les innovacions en la ciència dels processos orientats a millorar l’impacte clínic, l’experiència de pacient i la sostenibilitat, pensem que aquesta formació de caràcter pràctic pot ser molt útil.

 

Objectius d'aprenentatge
 • Dotar als i les participants del domini bàsic d’una selecció d’eines i recursos de la ciència moderna dels processos: lean healthcare, design thinking i value based healthcare.

 • Facilitar una base metodològica que els permeti participar activament en la millora dels processos assistencials, obtenint uns resultats mesurables i alineats amb les tres dimensions del Triple AIM: pacient, resultats clínics i organització, amb l’objectiu de conduir la seva organització cap a l’excel·lència operativa.

 

Contingut
 1. Introducció a la innovació de processos assistencials amb orientació a resultats

En aquest primer mòdul farem una anàlisi de noves metodologies (lean healthcare, design thinking, value-based healthcare) i els seus fonaments, que s’apliquen sobre els processos assistencials:

 • El valor i el no valor

 • La seguretat

 • El mètode científic

 • L’experiència de pacient

 • El flux

Veurem el potencial de la innovació en processos assistencials com a gran oportunitat per millorar les organitzacions de salut i també l'orientació dels projectes de millora a resultats emmarcats al Triple AIM. Perquè, si bé és cert que s’han aconseguit grans millores en seguretat, qualitat i experiència de pacient en els darrers anys, existeixen problemes del sistema, com la fragmentació, la descoordinació i la desmotivació, que fan que l’esforç necessari per part dels i les professionals i dels pacients sigui massa alt per mantenir els nivells de qualitat del sistema.

 

 1. L’abordatge fragmentat i el Triple AIM

Innovació en processos assistencials amb orientació a resultats_continguts

En aquest segon mòdul treballarem l’orientació de la millora sobre les dimensions del Triple AIM, l’abordatge fragmentat com a primera aproximació. El Triple AIM i la seva extensió, el Quadruple AIM, ens proporcionen un marc molt sòlid de les dimensions que cal treballar per exercir un impacte real en els resultats del nostre procés. El que no ens diu el Triple AIM és com fer-ho. Així doncs, en aquesta part del curs ens endinsarem en el procés del gabinet diagnòstic EPG, en les dimensions del Triple AIM per dur a terme accions que millorin el procés. Treballarem les contractacions, reforçarem la plantilla, analitzarem la demanda i gestionarem l’agenda. També analitzarem les dades del quadre de comandament, experimentant amb el simulador Innovació en Processos Assistencials l’impacte de cadascuna de les nostres decisions. Aviat apareixeran la fragmentació, les esperes i la insatisfacció del pacient i dels i les professionals, i també els problemes de seguretat que posen en perill la integritat dels nostres pacients. La situació anirà plantejant diferents reptes per resoldre.

 

 1. Mètode científic i PDCA. Anàlisi i mapatge de processos assistencials

IPA metodologia.png

En aquest tercer mòdul treballarem amb el principal marc de referència que farem servir en innovació de processos assistencials, el mètode científic. Aquest mètode l'aplicarem a la millora contínua del nostre procés, mitjançant eines com els diagrames de flux de valor (VSM); l’observació dels processos; el Gemba; el valor i no valor. Per tant, analitzarem el cicle PDCA (plan, do, check, act) amb visió clínica i aprenent des de la pràctica. Dibuixarem i diagnosticarem què li passa al nostre procés, però també treballarem amb el nostre equip en sessions de mapatge d'aquest, el qual serà un de diferent per a cadascun/a de nosaltres, ja que dependrà de les nostres decisions. Aprendrem a observar processos i a fer spaghetti charts, i practicarem amb el simulador Innovació en Processos Assistencials i el nostre procés. Per últim, analitzarem els conceptes de valor, no valor i farem un estudi de la demanda i els temps de cicle per introduir un concepte cabdal: el flux.

 

 1. Implementació de millores i resultats en processos assistencials

IPA continguts.png

Amb aquest darrer mòdul 4, arriba el moment d’aplicar tots els coneixements desenvolupats al llarg del curs i tot el diagnòstic fet per resoldre el cas en el qual hem estat treballant. Introduirem el concepte d’estandardització i elaborarem un diagrama de balanceig. També aplicarem el pla d’accions dissenyat, implementarem els nous estàndards pactats amb els nostres companys i companyes i seguirem la millora contínua amb el mètode científic i el pensament A3.

 

 

Metodologia
illustracio_1

Per realitzar aquesta formació, els i les participants disposen d’un espai virtual on trobaran tots els materials didàctics interactius necessaris, les activitats i els qüestionaris d’avaluació, així com un conjunt d’eines que faciliten la comunicació. 

Una premissa de la millora de processos és que s’ha de treballar i observar “allà on les coses ocorren” (cosa que en Lean s’anomena Gemba). Així doncs, dins l’aula virtual, els i les participants interactuaran també a través d’un simulador, que permetrà posar en pràctica els processos d’un gabinet diagnòstic, en línia, i a través del qual es podrà experimentar sobre un projecte basat en un cas real.

 • La Innovació en processos assistencials amb orientació a resultats és un programa en línia tutoritzat merament pràctic, orientat a entendre, mapar i treballar els processos assistencials i a mesurar l’impacte de la millora mitjançant la plataforma de simulació i, sobretot, orientat a aprendre fent.
 • Els continguts dels quatre mòduls que configuren el curs estan basats en vídeos que faciliten l’aproximació teòrica-pràctica al coneixement, que s’anirà aplicant en tot moment al llarg del treball que cal fer sobre un cas pràctic, el qual serà el fil conductor dels aprenentatges.
 • A l’inici del curs, es portarà a terme una sessió de telepresència per fer-ne la introducció. 

Durant tot el procés d’aprenentatge, els i les participants estaran acompanyats per: 

 • La tutoria, que atendrà les consultes que puguin sorgir respecte al curs. 
 • L’equip de coordinació acadèmica per resoldre qualsevol consulta o incidència de caràcter tècnic sobre el funcionament de l’aula.

 

Avaluació

L’element fonamental d’avaluació establert en aquest curs és el qüestionari final de cada mòdul, que permet comprovar individualment els coneixements adquirits sobre cadascun dels temes corresponents.

Les condicions necessàries per superar el curs són les següents:

 • Visualitzar-ne tot el contingut i progressar fins la finalització del simulador. 
 • Fer totes les activitats programades del curs.
 • Obtenir una nota als qüestionaris igual o superior a 7.

En finalitzar, els i les participants valoraran el curs mitjançant una enquesta de satisfacció que inclou la qualificació del professorat, del material, de la documentació i dels coneixements i les habilitats adquirides.

 

Acreditació

Els participants del curs rebran un certificat d’aprofitament expedit per UCF i acreditat pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries – Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud, prèvia superació dels requisits d’avaluació.

 

Col·laboració

Es tracta d’una iniciativa en col·laboració amb Enaltis.