//La conversa de desenvolupament com a instrument per al creixement professional
La conversa de desenvolupament com a instrument per al creixement professional 2023-04-19T11:10:21+02:00

Project Description

La conversa de desenvolupament com a instrument per al creixement professional

Les persones amb una funció directiva tenen a la seva responsabilitat la gestió i el creixement de les persones i de l’equip de treball que depèn d’elles. El seu lideratge, la delegació, l’acompanyament a projectes i als reptes que es puguin anar plantejant, la comunicació, el reconeixement, etc. Les eines i les palanques que poden incidir directament en el compromís de les persones, en la seva motivació i també en el seu desenvolupament professional són moltes.

Una d’aquestes eines, massa sovint poc utilitzada, són les converses pel desenvolupament. Converses en les que el focus no són els indicadors, no són els processos, no són els objectius de l’equip, sinó que el focus està en la persona.

Quants cops a l’any tenim una conversa sincera amb cadascuna de les persones del nostre equip de treball, per escoltar-les, però també per incidir en la seva millora, el seu creixement i el seu desenvolupament professional, i com a directius/ves, com ens responsabilitzem d’acompanyar-les i afavorir-les.

Aquesta conversa no ha de ser una reunió per posar notes, ni per parlar només d’àrees de millora, sinó que és una gran oportunitat per generar compromís, confiança mútua, alinear a la persona vers el que considerem i aprofitar-la al màxim per parlar de les fortaleses (per veure com des d’elles podem també afrontar àrees de millora). Així com el moment d’establir i de comprometre’ns mútuament amb un pla d’acció i de millora individualitzat.

Objectius:

 • Situar la importància de l’entrevista d’avaluació com a part del rol de comandament i lideratge a l’organització.
 • Contextualitzar les habilitats de desenvolupament de persones dins de les habilitats de lideratge.
 • Disposar d’un mapa ampli de les habilitats involucrades en el desenvolupament de persones.
 • Conèixer definicions, recursos i exemples de l’ús de les habilitats de desenvolupament.
 • Orientar en la posada en pràctica i l’entrenament d’habilitats.

Adreçat a professionals Responsables, Comandaments, Caps de Servei, d’Unitat, Caps d’Àrea, Persones amb funció directiva, persones amb responsabilitat (jeràrquica o funcional) d’altres persones.

Aquest curs autoformatiu queda dividit en dos blocs de contingut, que connecten i traslladen exemples i recursos amb una visió pràctica els elements i els aspectes clau més rellevants per generar converses per al desenvolupament. Com una eina amb un gran potencial per centrar-se vertaderament en la persona i en la importància del procés.

Bloc 1. La conversa del Desenvolupament

 1. L’avaluació, part del rol de comandament
  1. El lideratge i estils de lideratge
 2. La conversa de desenvolupament
  1. Entrevista d’avaluació versus conversa per al desenvolupament
  2. Aspectes previs per considerar abans de la conversa de desenvolupament
  3. Estructura de la conversa de desenvolupament
 3. Moments clau de la conversa per al desenvolupament
  1. Emmarcament
  2. Aclariment d’objectius
  3. Anàlisi
  4. Recapitulació
  5. Consens per un pla d’acció
  6. Tancament

Bloc 2. El desenvolupament de les persones

 1. Aspectes estratègics del desenvolupament de persones
  1. La formació i el desenvolupament
  2. Les organitzacions que aprenen
  3. El model 70:20:10
  4. La corresponsabilitat dels comandaments en el desenvolupament de persones i equips
 2. Habilitats per al desenvolupament de persones
  1. Visió
  2. Rols
  3. Habilitats Relacionals
 3. Com es potencien les habilitats per al desenvolupament de persones
  1. Posar en valor
  2. Activar
  3. Entrenar

 

 

 5h.

A consultar.

L’element d’avaluació establert en aquest curs és el qüestionari que trobaràs al finalitzar el visionat del curs. Aquest exercici permet avaluar individualment els coneixements adquirits.

Les condicions necessàries per superar el curs són les següents:

 • visualitzar els 2 blocs de contingut del curs
 • que la nota obtinguda al qüestionari sigui igual o superior a 7

En finalitzar, el i la participant del curs valorarà el curs mitjançant una enquesta de satisfacció.

A continuació trobaràs les properes edicions:

Si no hi apareix cap esdeveniment, resta a l’espera per a properes edicions; o contacta amb pmateu@ucf.cat, per a més informació.

Per a més informació:

Pilar Mateu, d’Unió Consorci Formació – pmateu@ucf.cat – 669 346 079