Vés al contingut

La conversa de desenvolupament com a instrument per al creixement professional

Característiques del curs

Adreçat a

Comandaments
Altres professionals assistencials
Professionals que liderin equips
Modalitats
En línia tutoritzat
Hores
5h
Competències
Transversal

Actualment no hi ha cap edició programada d'aquest curs.

Si vols rebre informació quan publiquem una nova edició, deixa’ns el teu contacte.
Presentació
La conversa de desenvolupament com a instrument per al creixement professional

Les persones amb una funció directiva tenen la responsabilitat de dur a terme la gestió i el creixement de les persones i de l’equip de treball que depèn d’elles. El seu lideratge, la delegació, l’acompanyament en els projectes i els reptes que es puguin anar plantejant, la comunicació, el reconeixement, etc. Les eines i les palanques que poden incidir directament en el compromís de les persones, en la seva motivació i també en el seu desenvolupament professional en són moltes.

Una d’aquestes eines, massa sovint poc utilitzada, és la conversa per al desenvolupament. Xerrades en les quals el focus no són els indicadors, no són els processos, ni els objectius de l’equip, sinó que el focus se centra en la persona. 

Quants cops a l’any tenim una conversa sincera amb cadascuna de les persones del nostre equip de treball, per escoltar-les, però també per incidir en la seva millora, el seu creixement i el seu desenvolupament professional, i com a directius/ves, en com ens responsabilitzem d’acompanyar-les i afavorir-les? 

Aquesta conversa no ha de ser una reunió per posar notes, ni per parlar només d’àrees de millora, sinó que és una gran oportunitat per generar compromís, confiança mútua, alinear la persona vers allò que considerem i aprofitar-la al màxim per parlar de les fortaleses (per veure com des d’elles podem també afrontar àrees de millora), així com el moment d’establir i de comprometre’ns mútuament amb un pla d’acció i de millora individualitzat.

 

Objectius d'aprenentatge
 • Situar la importància de l’entrevista d’avaluació com a part del rol de comandament i lideratge a l’organització. 

 • Contextualitzar les habilitats de desenvolupament de les persones dins de les capacitats de lideratge. 

 • Disposar d’un mapa ampli de les habilitats involucrades en el desenvolupament de les persones. 

 • Conèixer definicions, recursos i exemples de l’ús de les habilitats de desenvolupament. 

 • Orientar en la posada en pràctica i l’entrenament d’habilitats.

   

Contingut

Bloc 1. La conversa per al desenvolupament: 

 1. L’avaluació, part del rol de comandament

  • El lideratge i estils de lideratge

 2. La conversa per al desenvolupament:

  • Entrevista d’avaluació envers la conversa per al desenvolupament

  • Aspectes previs per considerar abans de la conversa per al desenvolupament

  • Estructura de la conversa per al desenvolupament

 3. Moments clau de la conversa per al desenvolupament

  • Emmarcament

  • Aclariment d’objectius

  • Anàlisi

  • Recapitulació

  • Consens per un pla d’acció

  • Tancament 

Bloc 2. El desenvolupament de les persones: 

 1. Aspectes estratègics del desenvolupament de persones

  • La formació i el desenvolupament. 

  • Les organitzacions que aprenen. 

  • El model 70:20:10. 

  • La corresponsabilitat dels comandaments en el desenvolupament de persones i equips. 

 2. Habilitats per al desenvolupament de persones.

  • Visió

  • Rols

  • Habilitats relacionals

 3. Com es potencien les capacitats per al desenvolupament de persones.

  • Posar en valor

  • Activar

  • Entrenar

    

Metodologia
illustracio_1

Per realitzar aquesta formació els i les participants disposen d’un espai virtual on trobaran tots els materials didàctics interactius necessaris, les activitats i els qüestionaris d’avaluació, així com un conjunt d’eines que faciliten la comunicació. 

Els materials didàctics del curs estan pensats per facilitar l’experiència d’aprenentatge, amb activitats d’autoavaluació i de reflexió, així com eines i recursos audiovisuals desenvolupats a mida, en els quals es traslladen i reforcen aprenentatges de valor; uns aprenentatges que ajuden a fer transferible el coneixement. 

Una experiència d’aprenentatge que contextualitza i connecta, de manera significativa, els continguts per conèixer i entendre bé la conversa com a eina per al desenvolupament de les persones de l’equip. 

Durant tot el procés d’aprenentatge, els i les participants estan acompanyats per: 

 • La tutoria, que atendrà les consultes que puguin sorgir respecte al curs. 
 • L’equip de coordinació acadèmica per resoldre qualsevol consulta o incidència de caràcter tècnic sobre el funcionament de l’aula.

 

Avaluació

L’element fonamental d’avaluació establert en aquest curs és el qüestionari final, exercici que permet avaluar individualment els coneixements adquirits sobre cadascun dels temes corresponents. 

Les condicions necessàries per superar el curs són les següents: 

 • Visualitzar-ne tot el contingut. 
 • Obtenir una nota al qüestionari igual o superior a 7. 

En finalitzar, els i les participants valoraran el curs mitjançant una enquesta de satisfacció que inclou la qualificació del professorat, del material, de la documentació i dels coneixements i les habilitats aconseguits.