Lideratge d’equips 2023-01-10T22:06:24+02:00

Project Description

Lideratge d’equips 

Assumir plenament el rol de lideratge d’equips va més enllà de dominar algunes eines i tècniques directives. Ja que és necessari establir, de forma clara, un propòsit que permeti que l’esforç de l’equip transcendeixi a ell mateix i cal saber com desenvolupar les capacitats dels membres de l’equip per a que puguin assumir un bon nivell d’autonomia en les seves responsabilitats.

En aquest curs aprofundim, amb una orientació pràctica, en aquests elements. Alhora que presentem les eines de comunicació, les competències directives que donen força a l’acció de comandament i les tècniques més útils per gestionar els conflictes que es puguin donar en els equips de treball.

Objectiu general:

  •  Incorporar aprenentatges de noves formes d’ésser.
  • Produir un canvi en la forma d’observar situacions per a declarar oportunitats.
  • Prendre acció en funció del que es vulgui assolir, promovent compromisos amb els resultats, separant-lo de les seves explicacions.

Objectius específics:

  • Liderar equips amb consciencia i control d’un mateix.
  • Conèixer definir i identificar situacions de lideratge.
  • Definir objectius per un grup al qual has de liderar.
  • Incorporar eines de motivació en el lideratge d’equips.
  • Incorporar al lideratge de grup tècniques de negociació davant conflictes.

Adreçat a tots els professionals.

La formació en línia d’UCF té el participant com a eix central del procés formatiu. És a partir d’ell que es desenvolupa l’acció d’aprenentatge.

Per realitzar aquesta formació, el participant disposa d’un espai virtual on trobarà tots els materials didàctics, les activitats i un conjunt d’eines que faciliten la comunicació i l’intercanvi entre els participants i el tutor, així com els instruments formals d’avaluació.

El curs s’imparteix al campus virtual d’Unió Consorci Formació: http://formacio.ucf.cat

1. Liderar-se un mateix per poder liderar als altres

1.1. Lideratge. El paper del líder
1.2. Estils de lideratge
1.3. Habilitats socials i competències del líder
1.4. Gestió del lideratge. La presa de decisions
1.5. Autocontrol emocional i motivació d’equips
1.6. Coaching com a estil de lideratge
1.7. Lideratge 2.0

2. Objectius previs per a un líder

2.1. definició del objectius personals
2.2. definició dels objectius del equip.

3. Automotivació per motivar

3.1. Ser positiu
3.2. Ser objectiu
3.3. Estimar-se a un mateix
3.4. Assumir els problemes
3.5. No exigir-se al màxim
3.6. Posar-se metes assolibles
3.7. No tenir por al fracàs
3.8. Acceptar-se físicament
3.9. No deixar les coses per demà
3.10. Donar importància a les petites coses de la vida
3.11. Cerca suport

4. Lideratge en l’empresa

4.1. Carisme
4.2. Organitzatiu
4.3. Comunicador
4.4. Entusiasta
4.5. Resolutiu
4.6. Disciplina
4.7. Creatiu
4.8. Negociador
4.9. Honest

5. Resolució de conflictes en l’empresa

5.1. Els inevitables conflictes
5.2. Fonts de conflicte
5.3.Prevenció, anàlisi i solució
5.4. Negociació i mediació

30h.

Aquestes places són 100% subvencionades pel Programa de formació no formal Transversal (PT2022) del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

A continuació trobaràs les properes edicions:

Si no hi apareix cap esdeveniment, resta a l’espera per a properes edicions; o contacta amb formacio.subvencionada@ucf.cat, per a més informació.

Per a més informació: formacio.subvencionada@ucf.cat